Siyaset, toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır; ancak son yıllarda siyasetin sadece yetişkinlerin değil, aynı zamanda gençlerin de dünyasına kadar sızdığına dair endişeler artmaktadır.

Bu durum, birçok açıdan ele alındığında, hem gençlerin ruhsal gelişimi hem de toplumun genel sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir sorun olarak önümüze çıkıyor.

Bir yandan, gençler saf ve öğrenmeye açık varlıklar olarak siyasi düşünceleri, ideolojileri anlamlandırma ve eleştirme yetenekleri gelişmemiştir. Dolayısıyla, siyasetin karmaşık ve çatışmacı yapısını anlamaları beklenemez. Bu durum, gençlerin yetişkinlerin siyasi görüşlerini sorgulamadan kabul etmelerine ve bu görüşlerin kendi düşünce yapılarında derin izler bırakmasına neden olabilir. Böylece, gençler kendi düşüncelerini oluşturma ve ifade etme fırsatını kaybederken, toplumun geleceğini şekillendirecek sağlıklı bir diyalog ortamı da zarar görüyor.

Öte yandan, siyasetin çok küçük yaşlara kadar inmesi, onların psikolojik ve sosyal gelişimine de zarar verebilir. Gençler, siyasi çekişmeler ve anlaşmazlıkların yarattığı stres ve baskı altında duygusal olarak olumsuz etkilenebilir. Ayrıca, siyasi konular etrafında oluşan ayrışmalar ve kutuplaşmalar, gençlerin arkadaş çevrelerini ve sosyal ilişkilerini de olumsuz yönde etkileyebilir. Gençlerin empati, iş birliği yapma ve farklılıklara saygı duyma gibi önemli sosyal becerileri kazanmaları, siyasi ayrışmaların gölgesinde zorlaşır.

Siyasetin gençlere kadar inmesinin önlenmesi ve gençlerin bu tür etkilerden korunması, hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin üzerine düşen önemli bir sorumluluktur. Gençlere siyaset hakkında bilgi verirken, bu bilgilerin yaşlarına ve gelişim seviyelerine uygun olmasına özen göstermek, siyasi konuları tartışırken tarafsız ve kapsayıcı bir dil kullanmak önemlidir. Aynı zamanda, gençlere eleştirel düşünme ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme imkanı tanımak, onların sağlıklı bireyler olarak büyümelerine yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, siyasetin çok küçük yaşlara kadar inmesi, toplumsal bir sorun olarak ele alınmalı ve bu durumun önüne geçmek için gerekli adımlar atılmalıdır. Gençlerinn sağlıklı, dengeli bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğin toplumunu oluşturacak sağlam temeller üzerinde durmaları, bu soruna karşı alınacak tedbirlerle doğrudan ilişkilidir.