Çerkez Çam

Tüm Makaleleri

Çerkez Çam

Seçim

Son günlerin gündemi, en çok konuşulan konusu, dillere dolanan sözü; seçim. Seçme işi, bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap, tercih anlamlarına gelir.

ALLAH’N GAZABINI ÜZERİMİZE ÇEKTİK Mİ?

Aslında başlıktaki sorunun bir benzerini, depremde ülkemize gelen Hollanda’lı kurtarma ekibinde bulunan biri sormuştu.

DEPREM

Son günlerin en çok telaffuz edilen; asrın felaketini ülkemizin, milletimizin başına getiren; sözünü etmekten bile ürktüğümüz hale gelen kelimedir deprem

SURİYE

Günlerden 7 ocak 2023. Daha önce Yaptığımız Suriye seyahat planına göre İHH Bitlis İl Başkanı ve Bitlis Genç İHH üyesi arkadaş ile birlikte, sabahın 07 sinde, aracımızın yakıt ihtiyacını sağladıktan s...

YOLCU

Her insan her an bir yol üzeredir. Her canlı bir yolcudur. Hatta cansız varlıklarda yolcudur. Güneş sistemimiz, samanyolu galaksimiz ve bütün evren..

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Yeni Eğitim ve öğretim dönemi başladı. Eski Eğitim ve Öğretim dönemi geçti. Başka bir ifade ile bir dönem okullar kapandı, Yeni bir dönem için okullar açıldı. Eğitim kelimesinin eş anlamı “terbiye” di...

TEMİZ

Günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerdendir temiz. Anlamını bilmeyen yoktur. Tarifi kolaydır. Kirli, lekeli, pis, olmayan; arı, pak, katıksız, nezih, necip, münezzeh, hijyenik, lekesiz olan ma...

Akıl

İnsanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu kılan temyiz gücü; düşünme ve anlama melekesi; İnsanın her çeşit faaliyetinde doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ve güzeli çirkinden ayıran yeteneği; Ahlâk...

Bilgi

Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçeklerdir bilgi; malumat ve kavrayış bütünüdür; insanlığın deneyim havuzudur; Akıllı varlık olan insan ile nesnelerin arasında kurulan ilişkiden...

Sahte

Genellikle manevi saygınlık ya da maddi değer ihtiva eden her şeyin hakiki, orijinal, katıksız olanının yanı sıra sahtesi de bulunmaktadır