Son günlerin gündemi, en çok konuşulan konusu, dillere dolanan sözü; seçim. Seçme işi, bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap, tercih anlamlarına gelir.

Seçimin olması için, birden çok seçenek olması zorunludur. Gündemde bulunan seçim, milletin vekili ile cumhura ait başkanının seçimidir. Bu konuda herkes uzmandır. Aylarca müzik eşliğinde yazıldı, çizildi, oynandı, anlatıldı. Halk siyasi seçim uzmanı haline geldi, dolayısı ile kimse bu hususta beni dinlemez. Zaten benim de siyasi seçim hususuna ilgi duymadığımdan söyleyecek pek sözüm olmadığı gibi uzman da değilim.

Ben hayattaki diğer seçim durumumuzdan bahsetmek istiyorum, mesela biz yalan söze karşın, doğru söz söylemeyi; Sahtekar düzenbazlığa karşın, dürüstlüğü tercih ettik mi?

Kirli niyetlerimize karşın temiz bir kalbe sahip olmayı; Tembelliğe karşın, azimli olmayı, çalışkan olmayı tercih ettik mi?

Faydasız ilimler öğrenme yerine, faydalı ilimleri; Sahte sanat ve sanatçıya karşılık, gerçek ve hakiki sanatı seçtik mi?

Kibirli olmak yerine, mütevazi ve alçak gönüllü olmayı; Kalp kırmak yerine, gönüller inşa etmeyi seçtik mi?

Gösteriş ve yapmacık olmak yerine, doğal davranışa sahip olmayı; kötü, çirkin, habis sözlerin yerine, iyi, güzel, Tayyib sözleri tercih ettik mi?

Zülüm yerine adaleti; Haksızlık yerine hakkı; Zalim olmak yerine, adil olmayı; Zararlı olma yerine, faydalı olmayı; Bencilliği değil, muhtaç olanları gözetmeyi seçtik mi?

Topluma, ailemize yük olma yerine, destek olmayı; Doğaya, hayvanlara zarar verme yerine, faydalı olmayı; Doğayı, havayı, suyu kirletme yerine, temiz tutmayı; Savurgan, müsrif olma yerine, mutedil, tutumlu olmayı seçtik mi?

Asabi, asık suratlı olmak yerine, güler yüzlü, halim olmayı; İnsanlara, canlı, cansız varlıklara kin ve nefret yerine, sevgi ve merhametli olmayı tercih ettik mi?

Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere karşın ilgisiz kalarak inkar etmek yerine, teslimiyet göstererek şükür etmeyi; Nefsin arzu ve isteklerine karşın, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı seçtik mi?

Allah'ın hiç affetmeyeceği şirkten kaçarak, tevhide sarılmayı; Hayatımızı idame ederken, nefsani, şeytani ve diğer tüm sahte rehberler yerine, Hak'tan gelen ve hak olan Kur'an-ı Kerimi rehber olarak seçtik mi?

Ahiret haberini önemsemeyerek, itibar etmeyerek, ilgisiz davranmak yerine, kesin bir inanç ile ona hazırlanmayı tercih ettik mi?

Kişisel arzu ve isteklerimizi, maddi ve manevi menfaatlerimizi elde ederken, yolsuzluk kanallarının yerine, hakkı ve hakkaniyeti; Kendimiz için arzu ettiğimiz insan hak ve hürriyeti ile adaleti başkalarına da istemeyi tercih ettik mi?

Şeytanın pis oyunları olan içki, kumar ile milli piyango, milli iddia gibi pisliklerin yerine, Rahman'ın yasakladığı şeytani pisliklerden hicret ederek kaçmayı seçtik mi?

Allah'ın emir ve yasaklarına, ahiret yolculuğuna, son akıbetimize ilgisiz bir tutum takınarak, kör ve sağır kesilmekten imtina ederek, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı seçtik mi?

Ahirette kendisinden sorguya çekileceğimiz Kur'an'ı başkasından öğrenmeyi, ya da hiç öğrenmek için bir çaba göstermemek yerine, kendimiz okuyup öğrenmeyi, hayatımıza tatbik etmeyi, ahlakıyla ahlaklanmayı seçtik mi?

Nefsimizi, menfaatlerimizi, çevremizi, ailemizi, makam ve itibarımızı, işimizi, partimizi, cemaatimizi, mesleğimizi dikkate alarak yaşamak yerine, sadece Allah'ı dikkate alarak, O'nu razı edecek şekilde tenzih ve tesbih ederek yaşamayı seçtik mi?

Her gün içinde bulunduğumuz bu seçimleri doğru yapıyorsak, seçimi biz kazandık demektir. Yoksa diğer seçimleri kimin kazandığının bir önemi yoktur. Unutmayalım ki bu dünya bir seçim salonudur, ve biz bu salona sadece ruhumuzla geldik, maddi hiçbir şey getirmedik. Emrimize amade olan buradaki maddi ve manevi imkanlar ile eşyalar seçimin selameti içindir, seçim malzemesidir. Seçim bittikten sonra yanımıza buradan hiçbir şeyi almadan sadece ruhumuzla ayrılıyoruz. Yerimize salona başkaları geliyor. Demek ki dünyada bulunan hiçbir şey bizim değil, bizim olan sadece tercihlerimizdir, seçimlerimizdir. Hak ve hakkaniyete uygun seçim yapanlara selam olsun…