Özkan KIZILKAYA

Tüm Makaleleri

Özkan KIZILKAYA

İyileştirici dokunuş: Yapıcı Olmanın Topluma Olumlu Etkisi

Norşin ilçemizde yaşayan her bireyin, toplumun huzur ve uyum içinde yaşaması için sağduyulu, sakin, yapıcı ve hoşgörülü olması gerekmektedir.

Hoşgörü Siyaseti Mümkün Mü?

Siyaset, toplumları şekillendiren, yönlendiren ve dönüştüren güçlü bir araçtır. Ancak bu araç çoğu zaman kutuplaşma, çatışma ve ayrıştırıcı politikalarla özdeşleşir.

Siyasetin Çok Küçük Yaşlara Kadar İnmesi: Bir Toplumsal Sorunun İzlerini Sürmek

Siyaset, toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır; ancak son yıllarda siyasetin sadece yetişkinlerin değil, aynı zamanda gençlerin de dünyasına kadar sızdığına dair endişeler artmaktadır.

Her Şey Put'tan İbaret

Vaktiyle bir Mecusi vardı. Bu adam Mecusilikte oldukça gayretliydi. İnancında büyük bir taassuba sahipti. Yolcuları çok severdi. Bir gün onlar için bir köprü yaptırdı. Sultan Mahmud, kutlu bir yolculu...

Aile Muhabbeti

Her anne ve babanın kendi aile bireylerinin sanatçısı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu sanatçıların sanat eserlerinin çocukları olduğunu biliyoruz. Aile bireyleri arasındaki sorun ve sıkıntıların t...

Kalbi Sakat Olmasın

Dünya ciddi bir şavaşın sonuna doğru yaklaşırken her şey yavaş yavaş netleşmişti. Barışlar yapılmış askerler evine gidiyordu.

BAZI DERTLER TOPLUMSALDIR

Hepimizin kendine ait bir hayatı ve bu hayat çerçevesinde sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar hayatımızın daha düzenli bir şekilde devam etmesi için önemlidir.

Sınav Öncesi Aile ve Öğrencilerin Dikkatine

Stres (kaygı), Bir öğrencinin eğitim-öğretim hayatı boyunca biriktirdiği bilgiyi, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarısının düşmesine yol açan yoğun kaygının adıdır....

Nerden Nereye !!!

İnsani olarak geldiğimiz her iyi nokta, kötü bir noktayı da beraberinde getirmiştir. İmkânların her an için arttığı imanlıların (merhametli-vicdanlı birey) her an için azaldığı bir süreç.

Ailelere Çağrı

Peygamber Efendimiz “Çocuğu Olan, Çocuğuyla Çocuklaşsın” der. Bu söze binaen; çocuğumuzla çocuklaşabilmenin uzaklığında, kendi ailemizde bir çocuğun varlığından dahi çoğu zaman habersiz yaşıyoruz.