İçinde yaşadığımız dünyada insanlık olarak iki temel problem alanıyla karşı karşıyayız.

Bunlardan birisi, dünya genelinde insanlığın geleceğini tehdit eden açlık, fakirlik, işsizlik, fırsat eşitsizliği, ahlaki çöküntü, inançsızlık, zulüm, yetersiz sağlık koşulları, eğitim ve hukuk alanında karşılaşılan sorunlar, baskıcı yönetimler, sivilleşememe, tarihî ve kültürel değerlerin yok edilmesi ve benzeri problemlerdir.

En az bunlar kadar önemli olan ve bunlarla yakından ilişkili olan bir diğer problem alanı ise insanlar arasındaki diyalog, hoşgörü ve tolerans eksikliği, farklılıklara karşı tahammülsüzlük ve farklılıklarla barış içinde bir arada yaşama konusunda yaşanan sorunlardır.

Bu sorunlar yalnızca bir yöreyi, bir bölgeyi, ya da halkı değil, küresel anlamda bütün insanları şu ya da bu şekilde ilgilendirmektedir, Birlikte yaşama kültürü Kültürel farklılığımız bizim zenginliğimizdir.

Ayrı renklerlerimiz ve ırklarımızla birlik içinde zenginliğimizi korumak yaşatmak için bir yaşam biçimi seçmek öncelikli tercihimiz olmalı.

Batılı ülkelerin medeniyetinden istifade edeceğimize neden kendi medeniyetimize güven duymuyoruz? Kültürel zenginliklerimizi yeterince temsil edemiyor muyuz?

Eğitim de gelişim için reformlar, sivil toplum platformlar geliştirilmeli insan hakları konusunda büyük adımlar atılmalı.

Doğusu batısı, kuzeyi güneyi örf adetlerimiz farklı olabilir ama bununla zengin kültürel yapıya sahip ülke manzarasını oluşturmak bizim kültürümüze has bir özellik olması gerekmektedir. Birlikte yaşamakla ilgili atasözleri Yalnız Taş Duvar Olmaz Anlamı: İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar Bu zorunluluk bir dayanışmayı, yardımlaşmayı gerekli kılar.

Nasıl ki tek taşla duvar yapılamıyorsa, insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler Dolayısıyla diğer insanlarla ilişki kurmak, işbölümü yapmak, iş birliğine geçmek Birlikte yaşamakla ilgili yine şu Atasözüyle Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır Anlamı: Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır

Bir arada yaşayabilmemiz için sosyal hayatı, sosyal hayat da karşılıklı toplumsal olarak sosyalleşme hoşgörü ve yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir.Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemezken yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır.Dostluklar arası diyaloğu geliştirilmeli insanlar birbirlerine en küçük şey için bile muhtaç olduklarını unutmamalıdırlar.Çünkü;en önemsiz şeyin yokluğu bile büyük ilişkilerin ve önemli işlerin aksamasına yol açabilir. BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ Aynı dili konuşmak değil, ayrı dil ve renkleri paylaşabilmektir.

Hep birlikte halklar olarak bir arada yaşamaya mecbur ve beraber yaşadığımız varlıklarımızı birlikte paylaşıp, birlikte yaşamaya mahkumuz.Çünkü;birimiz diğerimizi tamamlıyor diyor hepinizi en kalbi duygularımla sevgiyle selamlıyorum.

Bir dahaki yazı dizimizle beraber olmak dileğiyle sağlıcakla kalın.

SAYGILAR..