Örnek No:55*

2018/248 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/248 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, Yeni Mezarlık Civarı Mevkii, 204 Ada, 34 Parsel, A Bl ...
Adresi : Karşıyaka Mah. Ahlat Karayolu Üzeri Göl Konakları A Blok Dış Kapı No:88 Zemin Kat No:1 Tatvan / BİTLİS
Yüzölçümü : 164 m2
Arsa Payı : 3/379
İmar Durumu : Ticaret + Konut Alanı Blok Nizam 6 Kat (taks:0,40, kaks:2,40), Kısmen B, Konut Alanı Ayrık Nizam 4 kat (E:1,00 Yençok12,50) kısmen ve kısmen de yol alanı
Kıymeti : 1.115.444,15 TL
KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:41
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:41

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, Yeni Mezarlık Civarı Mevkii, 204 Ada, 34 Parsel, A Bl ...
Adresi : Karşıyaka Mah. Ahlat Karayolu Üzeri Göl Konakları A Blok Dış Kapı No:88 Zemin Kat No:23 Tatvan / BİTLİS
Yüzölçümü : 255 m2
Arsa Payı : 4/379
İmar Durumu : Ticaret + Konut Alanı Blok Nizam 6 Kat (taks:0,40, kaks:2,40), Kısmen B, Konut Alanı Ayrık Nizam 4 kat (E:1,00 Yençok12,50) kısmen ve kısmen de yol alanı
Kıymeti : 1.694.160,92 TL
KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:54
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 13:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:54

30/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01838740