ESAS NO : 2023/13 Esas
Davacı MEHMET SIDDIK ATAY ile Davalı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, EKİNLİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;dava konusu yerin bulunduğu alan Bitlis ili Merkez Hüsrevpaşa mahallesi sınırları içerisinde kaldığı, dava konusu parselin bulunduğu alanın daha önce Mezrea (Ekinli) köyü sınırları içerisinde kaldığı, Mezrea (Ekinli) köyünde Tapula çalışmaları 01.10.1955 - yılında kesinleşmiş dava konusu alan Devlettin Hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici taşlık arazi olarak bırakıldığı, dava konusu yerde 2014 yılında yapılan 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22-a maddesi gereğince yapılan kadastro yenileme sonucu Bitlis Belediye Başkanlığının 15.11.2013 tarih ve 120 sayılı Meclis kararı ve 03.01.2014 tarih ve 4 sayılı Meclis kararı gereğince dava konusu alanında bulunduğu yerle birlikte bazı parseller Hüsrevpa şamahallesi sınırlarına dahil edildiği, davacı tarafından gösterilen yerde yapılan ölçüm ve tespit sonucu kullandığı yer krokide (A) harfi ile gösterilen yer olduğu ve bu yer üzerinde Betonarme evin olduğu ev ile birlikte davacının kullandığı alan 1758.29m2 olup, Parsel üzerinde bulunan betonarme evin alanının 132.24m2 olduğu, dava konusu parselin sınırları güneyi kısmen Devlettin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici taşlık yer kısmen 705 ada 1 nolu parsel, Doğusu 705 ada 6 nolu parsel, Kuzeyi kısmen Yol kısmen Devlettin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici taşlık yer, Batısı Devlettin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici taşlık yer ile çevrili taşınmazda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/13 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.16/06/2023

#ilangovtr Basın No ILN01849119