Şah Damarı Tümörü Riski: Boynunuzda Şişlik Fark Ettiniz mi? Şah Damarı Tümörü Riski: Boynunuzda Şişlik Fark Ettiniz mi?

TBMM Genel Kurulu, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeleri sürdürüyor. Yapılan görüşmelerde, teklifin ilk 14 maddesi milletvekillerinden gelen önergelerle birlikte kabul edildi.

Kabul edilen maddeler arasında önemli düzenlemeler bulunuyor. Diş tabipleri, mesleklerini serbest olarak icra ederken ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Ayrıca ebeler, normal doğum eylemini gerçekleştirebilecek ve normal doğum sırasında gereken küçük tıbbi müdahaleleri yapabilecek yetkilere sahip olacaklar.

Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecekler. Eczanelere yönelik teftişlere sağlık müfettişleri, sağlık müdürleri veya Sağlık Bakanlığı tarafından atanacak resmi tabipler veya eczacılar katılabilecek.

Teklifin kabul edilen ilk 14 maddesi sonrasında TBMM Genel Kurulu bir sonraki birleşim için 20 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıldı. Teklifin geriye kalan maddeleri üzerindeki görüşmeler ise devam edecek.

Editör: MEHTAP ÇELEBİ