T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/24 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, YELKENLİ Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 116 Ada, 10 Parsel,
Adresi : Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Yelkenli Köyü Tatvan / BİTLİS
Yüzölçümü : 1.303,72 m2
Kıymeti : 416.906,80 TL (DOSYA BORÇLUSUNUN 3/16 HİSSE ORANI SATIŞI YAPILACAKTIR.)
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Beyan : Tasınmaz Üzerinde — Doğal Sit- Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02050743