Parmağında Bir Gecem

İsminin
Bende bile bilinmediği
Bir ırmak akar
Yolculuğumda hayallerime mukabil
Yatağında kul ve çakıl
Ardın sıra uzanan sıra dağları
Ve evvelinde
İsmi bende bile yine bilinmeyen yemyeşil hububat ovaları
Bir mukaddime yazar hayalime
Ahirinde yol alan
Bir kavuşma muzdaripliğidir
Benim bu yollarda bıraktığım kıssa ve kahır
Sadece dağda kar kaldı
Gönlüm bahara çıkmış yemyeşil muş ovasında
Ve mahzunum tüm dağ manilerine
Dağa her bir tekerlek pençesi
Yardan her an sevgi kokutturur
Her birisi dönmeye mani iken dağ manileri
Muhabbetinden kavuşmak
Beş paraya indirir manilerini dağın
Şimdi
Caydıramaz beni
Dağ başları kefenleri
Bilirim aslı karadır dağ etekleri
Bahar getirdi bana kış mateminden kalma seni
Artık muş'ta kar yok
Cepte beş kuruşta yok
Gönlümde bahardan muş meryemi var
Dağ başları kefenliyse de
Kırmızı Muş lalesi bir tarafa
Parmağımızda gümüşünden bir GECEM var…

22.04.2012
Diyabekir-Muş Kara yolu
Harun Koçbay