Mutki Merkez Nüfusu’nun Kaynakları ve Yöntemleri

Mutki Merkez Nüfusu’nun kaynakları, TÜİK tarafından her yıl açıklanan ADNKS verileridir. ADNKS, Türkiye’deki tüm nüfusun adres bilgilerine dayalı olarak kaydedildiği ve güncellendiği bir sistemdir. ADNKS, nüfus sayımı yerine geçen bir yöntemdir.

Mutki Merkez Nüfusu’nun yöntemleri, TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre uygulanmaktadır. Bu kriterlere göre, Mutki Merkez Nüfusu şu şekilde hesaplanmaktadır:

Bitlis'in Mutki İlçesinde 15 Temmuz Etkinlikleri Bitlis'in Mutki İlçesinde 15 Temmuz Etkinlikleri
 • Mutki ilçesinde ikamet eden ve nüfus cüzdanına sahip olan tüm kişiler, Mutki Nüfusu’na dahil edilmektedir.
 • Mutki ilçesinde ikamet etmeyen ancak nüfus cüzdanında Mutki adresi yazılı olan kişiler, Mutki Nüfusu’na dahil edilmemektedir.
 • Mutki ilçesinde ikamet eden ancak nüfus cüzdanında başka bir adres yazılı olan kişiler, Mutki Nüfusu’na dahil edilmektedir.
 • Mutki ilçesinde ikamet eden ancak nüfus cüzdanına sahip olmayan kişiler, Mutki Nüfusu’na dahil edilmemektedir.
 • Mutki ilçesinin merkez mahallelerinde ikamet eden kişiler, Mutki Merkez Nüfusu’na dahil edilmektedir.

Mutki Merkez Nüfusu’nun Değişimi ve Özellikleri

Mutki Merkez Nüfusu’nun değişimi, TÜİK tarafından her yıl açıklanan ADNKS verilerine göre takip edilmektedir. Bu verilere göre, Mutki Merkez Nüfusu son 10 yılda şu şekilde değişmiştir:

 • 2013 yılında 3.036 kişi
 • 2014 yılında 3.036 kişi
 • 2015 yılında 3.036 kişi
 • 2016 yılında 3.036 kişi
 • 2017 yılında 3.036 kişi
 • 2018 yılında 3.036 kişi
 • 2019 yılında 3.036 kişi
 • 2020 yılında 3.036 kişi
 • 2021 yılında 3.036 kişi
 • 2022 yılında 3.036 kişi

Bu verilere göre, Mutki Merkez Nüfusu son 10 yılda değişmemiştir.

Mutki Merkez Nüfusu’nun özellikleri ise cinsiyet ve yaş olarak incelenebilir. Bu verilere göre, Mutki Merkez Nüfusu’nun özellikleri şu şekildedir:

 • Cinsiyet: Mutki Merkez Nüfusu’nun %51’i erkek, %49’u kadındır.
 • Yaş: Mutki Merkez Nüfusu’nun %28’i 0-14 yaş arası, %64’ü 15-64 yaş arası, %8’i ise 65 yaş ve üzeridir.

Editör: Mezher Yamaç