Mutki Belediyesi’nin Kuruluşu ve Görevleri

Mutki Belediyesi’nin kuruluşu 1877 yılında gerçekleşmiştir. O dönemde Bitlis vilayetine bağlı olan Mutki’nin ilk belediye başkanı Hacı Mehmet Efendi’dir. 1926 yılında ilçe statüsü kaldırılan Mutki, 1929 yılında Van iline bağlanmıştır. 1953 yılında ise tekrar ilçe haline getirilen Mutki, Bitlis iline bağlanmıştır.

Mutki Belediyesi’nin görevleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belirlenmiştir. Bu kanuna göre belediyenin görevleri şunlardır:

 • İlçenin imar planını yapmak ve uygulamak
 • İlçede yaşayanların sağlık, kültür, eğitim, sosyal yardım ve çevre hizmetlerini sağlamak
 • İlçede ulaşım, altyapı, park ve bahçe gibi hizmetleri sunmak
 • İlçede vergi, harç ve katkı payları toplamak
 • İlçede spor, sanat ve turizm faaliyetlerini desteklemek
 • İlçede kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak
 • İlçede yerel kalkınma projelerini yürütmek

Mutki Belediyesi’nin Yapısı ve Yönetimi

Mutki Belediyesi’nin yapısı, belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeninden oluşmaktadır.

Belediye başkanı: Belediyenin en üst yöneticisi ve temsilcisidir. Halk tarafından seçilen belediye başkanı, belediyenin çalışmalarını denetler ve yürütür. Ayrıca belediyenin personelini atar ve görevden alır. Mutki Belediyesi’nin şu anki belediye başkanı Vahdettin Barlak’tır.

Belediye meclisi: Belediyenin karar organıdır. Halk tarafından seçilen belediye meclisi üyeleri, belediyenin bütçesini belirler ve denetler. Ayrıca belediyeye ait taşınmaz malların satışı veya kiralanması gibi konularda karar alır. Mutki Belediyesi’nin şu anki belediye meclisi 15 üyeden oluşmaktadır.

Belediye encümeni: Belediyenin yürütme organıdır. Belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisi tarafından seçilen 3 üye ve belediye başkanının atadığı 2 üyeden oluşur. Belediye encümeni, belediyenin gelir ve giderlerini inceler ve onaylar. Ayrıca belediyenin ihalelerini yapar ve sonuçlandırır. Mutki Belediyesi’nin şu anki belediye encümeni 5 üyeden oluşmaktadır.

Mutki Belediyesi’nin Hizmetleri ve Projeleri

Mutki Belediyesi, ilçede yaşayanların ihtiyaç ve taleplerine göre çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler arasında şunlar sayılabilir:

Bitlis'in Mutki İlçesinde 15 Temmuz Etkinlikleri Bitlis'in Mutki İlçesinde 15 Temmuz Etkinlikleri
 • İlçede temizlik, çöp toplama, kanalizasyon, su ve elektrik gibi altyapı hizmetleri
 • İlçede park, bahçe, meydan, kaldırım, yol ve aydınlatma gibi üstyapı hizmetleri
 • İlçede kültür merkezi, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, halı saha gibi sosyal tesisler
 • İlçede tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu
 • İlçede ceviz festivali, kültür sanat etkinlikleri, spor turnuvaları gibi kültürel ve sportif faaliyetler
 • İlçede nikah işlemleri, ruhsat işlemleri, e-belediye hizmetleri gibi bürokratik işlemler

Mutki Belediyesi, ayrıca ilçenin kalkınması ve gelişmesi için bazı projeler de yürütmektedir. Bu projeler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Kef Kalesi Işıklandırma Projesi: Urartu döneminden kalma tarihi Kef Kalesi’nin ışıklandırılması ile ilçenin turistik cazibesinin artırılması amaçlanmıştır.
 • Bayraklıtepe Restoran ve Kafeterya Projesi: Van Gölü manzaralı Bayraklıtepe’ye restoran ve kafeterya yapılması ile ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
 • Ceviz Bahçesi Projesi: İlçenin en önemli tarımsal ürünü olan cevizin daha verimli ve kaliteli yetiştirilmesi için ceviz bahçelerinin kurulması ve desteklenmesi planlanmıştır.
 • Kadın Girişimciler Merkezi Projesi: İlçede yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için kadın girişimciler merkezinin kurulması ve eğitimlerin verilmesi öngörülmüştür.

Mutki Belediyesi’nin İletişim Bilgileri

 • Adres: Pınarbaşı Mh. İlköğretim okulu Sk. No:8 Mutki / BİTLİS
 • Telefon: 0 434 711 20 09
 • Faks: 0 434 711 20 95
 • E-posta: [email protected]
 • Web: mutki.bel.tr

Editör: Mezher Yamaç