Bir kişinin ibadetle sorumlu tutulması ve davranışlarının şer'î olarak bağlayıcı hale gelmesi teklif adı verilen bir duruma bağlıdır. Erkek çocuklar için mükellef olma yaşı babanın ve ihtilam olabilmenin gerçekleştiği yaş ile belirlenir. Kız çocuklarda ise mükellef olma yaş sınırı annelik yapabilme ve dokuz yaşında âdet kanı görme durumunu içerir.

Bir Kişi Konteynerde Ölü Bulundu Bir Kişi Konteynerde Ölü Bulundu

Bunların hiçbiri ergenlik durumu ile sabit olmazsa, Şafiî mezhebine göre erkek ve kızlar kameri on beş yaşını tamamladıklarında mükellef olurlar (Ömer Berekât, Feyzu’l-İlâhi’l Mâlik, II, 92). İmameyn Ebu Yusuf ve Muhammed gibi Hanefiler de bu görüşü benimserler.

İmam Ebu Hanife'ye göre ise yukarıdaki belirtilen durumların hiçbiri gerçekleşmezse erkekler on sekiz, kızlar ise on yedi yaşına ulaştıklarında mükellef olurlar (Mevsilî, el-İhtiyâr, II, 31).

Kaynak: İlke Haber Ajansı (İLKHA)