Milli Eğitim Bakanlığı, açık liselere geçiş için yeni şartlar ve kurallar belirledi. İşte bu yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntılar:

Milli Eğitim Bakanlığı, örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri düzenleyen bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre, örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişlerde bazı istisnai durumlar ve kriterler belirlendi. İşte bu kriterler:

  1. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile birlikte geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) bulunan öğrenciler, anne veya babası vefat etmiş olanlar, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı alınanlar veya koruyucu aile yanına yerleştirilenler, Türk Medeni Kanunu'nun 305. maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan öğrenciler, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçemeyecekler.

  2. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca ikamet değişikliği yapmak zorunda kalanlar, aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları, İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları, Türk Ceza Kanunu'nun 102 ila 105. maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olanlar dışındaki öğrenciler örgün eğitimden açık öğretime geçemeyecekler.

  3. Ayrıca, milli sporcular, tutuklu ve hükümlü öğrenciler, sağlık kurulu raporu ile belirlenen hastalıklara sahip olanlar, evde veya hastanede eğitim alanlar, Bakanlık tarafından mazereti uygun görülenler, örgün ortaöğretim kurumlarından kaydı silinen öğrenciler ve diğer bazı özel durumları kapsayan öğrenciler örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçiş yapamayacaklar.

  4. Yeni düzenleme, belirli koşullar altında açık öğretim liselerine geçiş hakkı tanıyan bazı istisnai durumları da içeriyor. Örneğin, sınıf tekrarı yapanlar, iş değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren velilerin çocukları, özürsüz devamsızlık nedeniyle dokuzuncu sınıfta kalanlar, yurt dışında öğrenim görenler, Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık kurslarına katılanlar, milli sporcular, deprem bölgesindeki illerde ikamet edenler ve taşıma yoluyla eğitim alanlar gibi durumlar özel olarak değerlendirilecektir.

    KPSS Oturumları Bugün Başlıyor! İşte Detaylar.. KPSS Oturumları Bugün Başlıyor! İşte Detaylar..
  5. Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler, açık öğretim liselerine geçiş konusunda rehberlik ve bilgilendirme işlemlerini kendi okullarının yetkilileri tarafından yapılacaktır. Diğer öğrenciler ise mazeretlerini resmi belgelerle destekleyerek il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu aracılığıyla açık öğretim liselerine geçiş başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

Bu yeni düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık öğretim liselerine geçişlerin daha düzenli ve adaletli bir şekilde gerçekleşmesini amaçlamaktadır. Öğrencilerin özel durumları göz önünde bulundurularak belirlenen kriterler çerçevesinde geçişlerin yapılması hedeflenmektedir.

Kaynak: İlke Haber Ajansı (İLKHA)