Milletvekili seçen vatandaş, vekilden neler bekler..!

Değerli okuyucularım, belki sırası değil ama önümüzde seçim süreci olduğu için bu köşe yazısını yazmam gerektiğini düşünüyorum. Yazımda, milletvekillerinin görev alanlarının yanı sıra önemli gördüğüm konu “vatandaşın vekilden beklentileri nelerdir” bu konuya kısaca değinmek istiyorum..

A
a

Milletvekili görev ve yetkileri;

Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyesidirler ve mecliste görevlerini icra ederler. TBMM’nin temel vazife ve yetkileri şunlardır;

*Kanun koymak, değiştirmek veya kaldırmak. *Bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek. *Bakanlar kuruluna belli bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek. *Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek. *Para basılmasına karar vermek. *Savaş ilanına karar vermek. *Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını onaylamak. *TBMM’nin üye tamsayısının beşte üçlük çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek. *Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek..

Bütün bunlarla birlikte milletvekilleri sadece seçildikleri bölgeyi veya kendilerine oy verenleri değil bütün milleti temsil ederler..

Tüm bunlar anayasada milletvekilleri için öngörülen vazifelerdir. Fakat elbette önemli olan bir diğer husus da milletvekili seçen vatandaşın vekilden neler beklediğidir..!

 

Her seçim sürecinde milletvekili adayları, seçmenlerden oy isterlerken çeşitli vaatlerde ortaya atarlar. Çok çeşitli vaatler ile halktan oy toplayan adaylar elbette bu vaatlerini yerine getirmek için çalışmalıdırlar. Seçmenler, seçtikleri adaylardan bu sözlerini tutmalarını beklerler. Dürüst olan adaylar seçmene vaatlerde bulunurken yapamayacakları sözler vermekten kaçınmalıdırlar. Siyasi hayatlarında istikrar yakalamak isteyen siyasilerin bunlara mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Milletvekilleri, yaşayışları, davranışları, fikirleri ve konuşmalarıyla topluma örnek olmalı ve öncülük etmelidirler. Sağlam bir karakter ve irade sahibi olan milletvekilleri, toplumlarının gelişmesinde çok önemli roller üstlenmektedirler. Adaylar Milletvekili olarak seçildikten sonra kendisini seçen vatandaşı unutmamalı ve toplumun içerisinde, toplumdan biri olarak görevini ifa etmelidir. Vatandaşların istek ve arzularından haberdar olmalı, gerekli noktalarda çeşitli problemlerin çözümü konusunda etkin şekilde çalışmalıdır. Gerek ulusal gerekse yerel konularda belirli bir alanda uzmanlaşmış olmalı ve bu konuda bilgi ve beceri sahibi olmalıdır ki, problemleri çözme noktasında etkin bir şekilde icraat yapabilsin..

Milletvekilleri her şeyden evvel kendi vatandaşlarının çıkarlarını gözetmelidirler. Farklı çıkar odaklarının menfaatlerini hiçbir şekilde vatandaşın menfaatinin önüne koymamalıdırlar. Milletvekilleri eğer çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işe alım veya atama gibi konularda karar verecek noktadaysalar, bu kararları mutlaka tarafsız bir şekilde vermelidirler. Tarafsızlık, iş yapma kabiliyeti ve kamu yararını göz önüne alarak bu atamaları yapmalıdırlar. Milletvekilleri içerisinde bulundukları tüm faaliyetlerinde, vatandaşlara karşı son derece açık ve şeffaf olmalıdırlar. Yapacakları çalışmalar noktasında gerekli sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde olmalı ve fikir alışverişinde bulunmalıdırlar.

Milletvekilleri sadece kendilerine oy verenlerin vekili değil, tüm milletin vekilidirler..! Dolayısıyla sadece kendi seçmenlerinin değil tüm milletin çıkarlarını gözetmeli, istek ve arzularına kulak vermelidirler. Toplumun her kesimini kucaklamalı, ayrımcı söylem ve politikalardan uzak durmalıdırlar. Birleştirici, ortak bir paydada toparlayıcı görev üstlenmelidirler. Milletvekilleri, yapacakları her türlü davranışlarından dolayı kişisel olarak sorumludur. Meclis çatısındaki kürsü dokunulmazlığının dışında kişisel davranışlardan dolayı ortaya çıkacak suç teşkil eden her konuda soruşturmaya ve yargılanmaya daima açık olmalıdırlar..

Milletvekilleri elbette son derece güçlü kişilerdir. Bu güçlerini ve nüfuzlarını kamu hizmetlerinde çeşitli kademelerde görev yapan memur ve bürokratlar üzerinde baskıya neden olacak şekilde kullanmamalıdırlar. Milletvekilleri kendilerine sunulan imkânları kişisel amaçlar uğrunda değil, yapmakla mükellef oldukları hizmetler doğrultusunda kullanmalıdırlar. Milletvekilleri cesur olmak durumundadırlar. Mensubu oldukları parti gruplarının veya genel başkanlarının icraatlarında yanlış olduğunu düşündükleri işlere evet dememeli, sadece milletin hizmetkârı olmalıdırlar. Gerektiğinde bu prensipler uğrunda istifa edebilecek onuru da gösterebilmelidirler. Milletvekilleri sadece bugünün problemlerini çözmekle yetinmemeli, gelecek hakkında da planlar kurup bunları icra etmeye çalışmalıdırlar. Geleceğin tesisinde etkin fikirler üretmeli ve hayata geçirmelidirler. Bunları yapabilmek için elbette ciddi şekilde bilgi ve birikime sahip olmalıdırlar..

Milletvekilleri, halkın vekilleri oldukları için, halkın uygun gördüğü ve halkın seçebileceği vekillerden oluşmalıdırlar..! Halkına bir şeyler kazandırmış kişiler vekil olarak seçilmeli, halkın sevdiği ve güvendiği kişiler halkı temsil edebilir..!

Kalın sağlıcakla..


arşiv HABER ARŞİVİ
BİTLİS HABER13 YORUM KURALLARI
Haber İhbarı
Bitlis Nöbetçi Eczaneleri
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Siteadi harici linklerin sorumluluğunu almaz.