Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları' kapsamında, yeni bir kredi düzenlemesine gitti. Mali şeffaflığı artırmak amacıyla 500 milyon lira ve üzerindeki krediler için geçerli olan bağımsız denetim şartı 100 milyon liraya indirildi.

Limit değişikliği, bankalara kredi aşamasında ayrıntılı finansal bilgi sunmakla yükümlü reel sektör firması kapsamını genişletecek.

BDDK kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK, 19 Şubat 2019'da bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmeliği değiştirmişti. Bankacılık sistemindeki mevcut riski 500 milyon lira ve üstünde olan müşterilerin, kredi tahsis aşamasında bankalara sunacağı belgelere ekleme yapmıştı. Bu kapsamdaki firma ve gruplardan, bağımsız denetimden geçmiş olmak üzere konsolide finansal tabloları ve bunlara göre hazırlanan analiz tablolarının alınması şartı gelmişti. Bu belgeler, kredi devam ettiği sürece yılda bir kez istenebilecekti.

Hazırlanan etki analizine göre 500 milyon lira sınırına göre toplam kredilerin yüzde 33'ü bağımsız denetim kapsamına giriyordu. Limitin 100 milyon liraya çekilmesiyle ise oran, yüzde 47'ye yükselecek.