Yeni Dönem Kirada Yüzde 25 Sınırı ile Devam Edecek

Konutlar bakımından kira artış oranlarına getirilen yüzde 25 sınırı devam ediyor. Bu yasal düzenleme 11 Haziran 2022 - 1 Temmuz 2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Yasal düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanabileceği için, bu tarihe kadar yenilenen kira dönemlerinde yüzde 25 sınırı uygulanmaya devam edecek.

Kira Tespit Davası Hakkında

Beş yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde, yeni kira döneminde uygulanacak olan kira bedelinin tespiti için dava açılabilir. Bu davada kira bedeli yüzde 25’lik sınır uygulanmadan belirlenecektir. Kira bedeli, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenecektir. Ancak beş yılın altındaki kira sözleşmeleri yönünden kira tespit davası açılamaz.

Geçici Düzenleme Yeterli Olmamıştır

15 Temmuz'un 8. Yılında HÜDA PAR'dan Anma Mesajı 15 Temmuz'un 8. Yılında HÜDA PAR'dan Anma Mesajı

Geçici düzenlemenin yeterli olmadığı, bazı ev sahiplerinin evlerini kiraya vermeyip boş tutmayı tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Resmi verilere göre yüzde 70-80’i bulan enflasyonda kiracıların lehine, ev sahiplerinin ise aleyhine olacak şekilde düzenlemeler yapmak, kiracılar ile ev sahipleri arasındaki uzlaşmayı bozacaktır. Yeni düzenlemelerin geçici olmadığı anlaşılırsa, ev sahiplerinin gelir kaynakları zarar görecektir.

10 Yıl ve Üstü Kiralarda İşlemler

Belirli süreli kira sözleşmelerinizde 10 yıl uzama süresi sonunda, her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunarak, herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeyi sona erdirebilirsiniz. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise kiranın başlangıcından 10 yıl sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirsiniz. Bu durumda ev sahibinin bildirimine rağmen evi tahliye etmeyen kiracılar hakkında tahliye davası açılması mümkündür.

Doğru Çözüm Önerileri Nelerdir?

Devlet tarafından daha fazla sosyal konut projesi yapılması, yabancılara konut satışına sınırlama getirilmesi, mortgage sisteminin uygulanması ve düşük faizli kredi seçeneklerinin sunulması konut fiyatlarının düşmesine yardımcı olacaktır. Böylece, kira maliyetlerinde de bir denge sağlanacaktır. Kanuni sınırlamalar, serbest piyasada karşılığı olmayan belirlemelerdir. Bu sebeple, kiracı ile ev sahibi arasındaki uzlaşmanın korunmasını sağlayarak enflasyon sınırının altında belirlemeler yapmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kaynak: İlke Haber Ajansı (İLKHA)