Ebu Hureyre’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Peygamber (aleyhissalatu vesselam) deniz suyu ve hayvanları hakkında şöyle buyurmuştur: “Onun suyu temiz (ve temizleyici), ölüsü ise helaldir” (Ebû Dâvud, Tahâret, 41, No: 83).

Şafiî mezhebine göre sadece suda yaşayan yeni hem karada hem suda yaşayan hayvanlardan olmayan bütün deniz hayvanlarının eti helaldir.

Hanefî mezhebine göre ise suda yaşayıp balık cinsinden olanların eti helal; köpek ve domuz gibi karada yaşayan hayvanlara benzeyen canlıların eti helal değildir.

Cumhur'un görüşü

Cumhura göre suda yaşayan canlılar her ne şekilde ölürse ölsün yenebilir.

Hanefilere göre ise balık, su tarafından kıyıya atılarak, başka bir balık tarafından öldürülerek veya suyun donması gibi makul bir sebeple ölmüşse eti yenir. Ancak hastalık ve benzeri bir sebeple ölüp su yüzüne çıkmışsa yenmez (Nureddin Itr, İ’lamü’l-Enam, I, 43).

Herhangi bir hastalık veya su kirliliği nedeniyle ölüp su yüzüne çıkan balığın sağlığa zarar verip vermeyeceği iyi şekilde araştırılmalı ve zehirleme riskine karşı dikkat edilmelidir.

Editör: GÜLİSTAN ÇELEBİ