İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı da 2022'de bir önceki yıla göre 3,1 puan azaldı ve yüzde 21,3 oldu.

İstihdam edilen kişi sayısı 30,7 milyon
İstihdam edilenlerin sayısı bu dönemde bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 2,3 puanlık artış ile yüzde 47,5 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 65 iken kadınlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,1
İşgücü 2022'de bir önceki yıla göre 1 milyon 618 bin kişi artarak 34 milyon 334 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,7 puanlık artış ile yüzde 53,1 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,4, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20'nin altına düştü
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak yüzde 19,4 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,4, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak tahmin edildi.

İstihdamın yüzde 56,5'i hizmet sektöründe
İstihdam edilenlerin yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı.

2022'de 4 milyon 866 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 663 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 846 bin kişi inşaat sektöründe, 17 milyon 378 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 82 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 520 bin, inşaat sektöründe 69 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 450 bin kişi arttı.

İşsizlik oranı en yüksek bölge Van, Muş, Bitlis ve Hakkari
İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 19,2 ile TRB2 olarak tanımlanan Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 6,2 ile TR82 olarak tanımlanan Kastamonu, Çankırı, Sinop'ta oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 54,1 ile TR21 olarak tanımlanan Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Bölgesi'nde gerçekleşti. En yüksek işgücüne katılma oranı da yüzde 58,7 ile bu bölgede gerçekleşti.

İstihdam oranı (%)

En düşük istihdam oranı ise yüzde 33,8 ile TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgesi'nde oldu. En düşük işgücüne katılma oranı da yüzde 41,5 ile bu bölgede ölçüldü.