Kabahatler Kanunu'nun idari para cezalarına yönelik hükümlerinin nasıl uygulanacağına dair Tahsilat Genel Tebliği yayınlandı. Buna göre idari para cezaları zamanında ödenirse, %25 indirim yapılacak.

Alacak kesinleşecek ve varlığı tartışmasız hale geldiğinde, idari para cezaları ödenecek. Kesinleşme, idari yaptırım kararının itiraz edilmemesi durumunda gerçekleşir. Eğer itiraz edildiyse, yargılama aşamalarının tamamlanması sonrasında gerçekleşir.

İdari para cezaları, sosyal güvenlik kurumları ve yerel yönetimler tarafından verildiğinde, kaynaklarına gelir kaydedilecektir. Kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer kamu kuruluşları tarafından verildiğinde, özel kanunlarına bağlı olarak genel bütçeye gelir olarak kaydedilecektir. Kanunumuzun Ek I, II ve III sayılı listelerinde yer alan kamu idareleri ve Başsavcılıklar tarafından verilen cezaların gelirleri de genel bütçeye kaydedilecektir.

Zamanında ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezaları, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Zamanında ödenen para cezalarına %25 indirim yapılacaktır.

Zamanaşımı 3-7 Yıl

Kur'an-ı Kerimin okunuşundan etkilenen Rusya vatandaşı Müslüman oldu Kur'an-ı Kerimin okunuşundan etkilenen Rusya vatandaşı Müslüman oldu

İdari para cezaları için zamanaşımı, ceza miktarına göre kademeli olarak uygulanacaktır. Buna göre, 10.000 liradan az olan cezalar için 3 yıl zamanaşımı uygulanırken, 10.000-20.000 arasındakiler için 4 yıl, 20.000-50.000 arasındakiler için 5 yıl ve 50.000 liradan daha yüksek olanlar için 7 yıl süre uygulanacaktır. İdari para cezasıyla karşı karşıya kalan bir kişinin ölümü durumunda, cezanın tahsili yapılmayacaktır.

Kaynak: İlke Haber Ajansı (İLKHA)