Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, Şehir Plancıları Odası (ŞPO) tarafından yapılan bir açıklamada, çağdaş şehircilik normlarına uygun bir şehirleşmenin, şehirlerin bütünlüğünü koruyarak insanların mutlu bir şekilde yaşamasını sağlayabildiği takdirde gerçekleşebileceğini belirtti.

Şehirlerin standartları ve yaşanabilirliği sağlamak için yasaların yeterli olduğunu, ancak uygulama konusunda sorunlar yaşandığını dile getiren Açar, imar planlarının insan odaklı olması gerektiğini ifade etti. Şehirlerin, rekreasyon alanları, sağlık alanları ve diğer gereksinimlerle birlikte eğitim, kültür ve sosyal alanlarla bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Kurbanlık Hayvanların Derisini Kullanmak Ve Satmak Caiz Mi? Kurbanlık Hayvanların Derisini Kullanmak Ve Satmak Caiz Mi?

Açar, yapılan planlamaların rant odaklı olmadığında şehirlerin daha yaşanabilir hale geleceğini ve insanların ruhsal olarak daha iyi hissedeceğini belirtti. Planlamaların, insan psikolojisi ve sosyolojisiyle uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Açar, sosyal donatı alanlarının yetersiz olduğu durumlarda insanların saygınlığına zarar veren bir şehirleşmenin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Açar, şehir planlamasının karmaşık bir sistem olduğunu belirterek, çağdaş şehircilik normlarının gerektirdiği insan odaklı planlamaların yapıldığı takdirde şehirlerin gelişebileceğini ve insanların mutlu bir şekilde yaşayabileceğini söyledi.

Yeşil alanların önemine değinen Açar, mekânsal planlamaların yapım yönetmeliğinde belirli standartlar olduğunu ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının belirlendiğini ifade etti. Ancak planlamaların uygulanması konusunda sorunlar yaşandığını ve gerçek standartlara ulaşılamadığını söyledi.

Açar, planlamalarda bürokrasinin ve farklı kurumların onay süreçlerinin karmaşık olduğunu belirterek, devletin bu süreci tek elden yönetmesi gerektiğini ifade etti. Böylece planlara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabileceklerini ve şehirlerin daha tutarlı bir imar planına sahip olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: İlke Haber Ajansı (İLKHA)