Milli Eğitim Bakanlığı 2020 Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. 41 bin 430 öğrenci, 25 bin 667 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplamda 93 bin 783 kişiyle uzaktan eğitim üzerine yapılan anket sonucu raporda yer aldı.

Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 1,5'i televizyonu ve interneti olmadığı için ders anlatımlarını takip edemedi, öğrencilerin yüzde 7,1'i de internete erişimi olmadığı için canlı derslere katılamadı. Öğrencilerin yüzde 4,4'ü ise canlı ders yapılmadığını açıkladı. Derslere katılamayan öğrencilerin toplamı yüzde 13 oldu.

Araştırma sonucunda bu sorunun çözülmesi için şu öneride bulunuldu:

'Salgın süreciyle ilgili olarak, uzaktan eğitim sürecinin devam etmesi durumunda televizyona veya internete erişim imkanı olmayan çocuklara bu imkanın sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla farklı kurumlardan da destek alınarak kapsamlı çalışma ve projeler geliştirilmelidir.'

'YAKLAŞIK 50'Sİ FAYDALANAMIYOR'
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, 18,2 milyon öğrencinin örgün eğitim gördüğünü hatırlatarak, bu öğrencilerin 15 milyon 189 bininin devlet okullarında olduğunu söyledi. Taştan, Bakanlığın araştırmasında öğrencilerin yüzde 24'ünün derslere katılmadığına ilişkin tespite vurgu yaparak, '3 milyon 645 bin çocuğun uzaktan eğitimle ilgili derslere girmediğini görüyoruz. Giren çocukların da yüzde 23'ü tamamen tüm derslere katıldığını, yüzde 53,3'ü de bazı derslere katıldığını söylüyor. Burada öğrencilerin yaklaşık yüzde 50'si EBA ve uzaktan eğitim imkanlarından faydalanamıyor' dedi.

1,7 MİLYON ÖĞRENCİNİN İNTERNETİ, 227 BİN ÖĞRENCİNİN TELEVİZYONU YOK
Taştan sadece devlet okullarındaki 1 milyon 78 bin öğrencinin interneti ve 227 binin de televizyonu olmadığına dikkat çekti.

Rapordan satır başları şöyle:

- TRT-EBA TV Lise kanalında yayınlanan ders videolarının takip edilme durumu incelendiğinde; öğrenciler tarafından takip edilme oranının yüzde 82, öğretmenler tarafından takip edilme oranının yüzde 83 oldu.

- Okul yöneticilerinin yüzde 72'si canlı derslerde görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesinde sıkıntı yaşamadığını, öğretmenlerin de yüzde 74'ü canlı ders yaptıklarını belirtti. Okul yöneticilerinin yüzde 28'i, genel olarak canlı derslerde görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesinde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

SADECE YÜZDE 76'SI DERSLERE KATILIYOR
- Öğrencilerin yüzde 76'sı canlı derslere katıldıklarını, velilerin ise yüzde 80'i çocuklarının yapılan canlı derslerin bazılarına veya tamamına katıldığını bildirdi. EBA'ya ilişkin olarak öğretmenlerin yüzde 75'i, öğrencilerin ise yüzde 62'si EBA ders içeriklerini yeterli bulduklarını söyledi.

- Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin alternatifi olduğunu düşünen öğretmen ve okul yöneticisi sayısı yüzde 50'nin altında kaldı, destekleme ve yetiştirme kurslarının uzaktan eğitim yoluyla verilmesi önerisine katılım oranı da yüzde 50'yi bulmadı.

- Bazı derslerin sınavlarının internet üzerinden yapılabileceğine ilişkin ifadeye öğrenci katılım oranı yüzde 30, öğretmen katılım oranı yüzde 40, okul yöneticilerinin katılım oranı ise yüzde 56 oldu.

'YENİ KONULARI ÖĞRENEMEDİK'
- Ders anlatım videolarını takip eden öğrencilerin yüzde 58'i yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediklerini belirtti.

- Ders anlatım videolarını takip eden öğrencilerin yüzde 51'i ders anlatım videolarının ilgilerini çekmediğini bildirdi. Videoları takip eden öğrencilerin yüzde 76'sı ders anlatım videolarından sonra tekrar yaptıklarını söyledi.

- Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 76'sı EBA üzerinden canlı derslere katıldığını, yüzde 24'ü ise canlı derslere katılmadıklarını belirtti. Öğrencilerin yüzde 23,6'sı programlarındaki tüm derslere katıldıklarını, yüzde 53,3'ü programlarındaki bazı derslere katıldıklarını, yüzde 16,5'i televizyonu ve internete erişim imkanı olduğu halde canlı derslere katılmadıklarını bildirdi.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 62'Sİ UZAKTAN EĞİTİM İSTEMİYOR
- 'Uzaktan eğitim etkinlikleri yeni eğitim öğretim yılında da devam etmelidir' görüşüne katılan öğrenci oranı yüzde 38'de kalırken, bazı sınavların internet üzerinden yapılması gerektiğini düşünen öğrenci sayısı yüzde 30 oldu.

BAKAN SELÇUK: TÜRKİYE DÜNYANIN TAKTİRİNİ TOPLUYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise EBA'nın dünya genelinde eğitim siteleri içerisinde ziyaret edilen birinci platform olduğunu söyleyerek, 'Sağduyu, azim ve gayret bizim işimizi kolaylaştırdı. Bugün Türkiye'nin eğitimde sağladığı başarı dünyanın taktirini topluyor' demişti.