Serdar Durer evinin kapısını bizlere açtı. Durer'in kütüphanesinde yaklaşık 5000 adet kitap bulunuyor. Daha çok diplomasi ve devlet idaresi ile ilgili kitapların bulunduğu kütüphaneyi Durer herkese açık tutuyor.

Görüştüğümüz Serdar Durer şunları ifade etti; uzun yıllardır merak ettiğim ve alıp okuduğum kitaplardan oluşan kütüphanede daha çok devletlerin idareleri ve diplomasi kitapları bulunmaktadır. Yine her yerde bulunmayan yüzlerce Spor kitabı bulunmaktadır. Çeşitli üniversitelerde lisans, master ve doktora yapan birçok öğrencide, kütüphaneme ait yaklaşık 85 kitap bulunmaktadır. Yine değişik üniversitelerde master ve doktora yapan bir çok hemşerimiz tezleri ile ilgili ihtiyaç duydukları ve her yerde bulamadıkları kitapları kütüphanemde bulabilmektedirler.

Üzülerek ifade etmek isterim ki; okumayan, araştırmayan bir toplumuz. Okumamanın, kitaplara olan ilgisizliğimizin, ülkemizin her anlamda terakki kaydetmesinin önünde ciddi bir engel olduğu acı bir gerçeğimizdir. Okumaya, araştırmaya, kitaplara karşı ilgisiz bir toplumda tam anlamıyla huzurdan, refahtan söz etmek mümkün değildir. Japonya'da yılda ortalama kişi başı 25, İsviçre'de 10, Fransa'da 7 kitap okunurken, ülkemizde ise kişi başı on yılda bir kitap okuduğumuz acı bir gerçeğimizdir.

Dünya'nın birçok yerinde her yıl açılan kitapçıların sayısında artış gözlenir iken, bizde tam tersi bir durum söz konusudur. Her yıl Anadolu'da binlerce kitapçının kapandığı bununla ilgilide çeşitli araştırma kurumlarımızda istatistiklerin mevcut olduğu bilinen bir gerçektir. Bugün 7000 yıllık bir şehir olan Bitlis'te bir tek kitapçının dahi olmaması acı bir gerçektir. Romalı Şair Ovidius derki; yetişen zekaları, kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkumdurlar. Başta Avrupa olmak üzere gelişmiş ülkelerde halk kütüphanelerine alınan kitaplar için uygulanan indirim yüzdesi ülkemize göre çok daha iyi seviyelerde. Böyle kişisel kütüphanelere ise herhangi bir indirim uygulanmıyor. Kitap alımında uygulanan indirim oranının gelişmiş ülkeler ile uyumlu bir hale getirilmesi için gerekli çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Ayrıca; devlet kütüphaneleri yetkilileri tarafından bu ve benzer mini kütüphanelerde yapılacak incelemeler neticesinde bu imkandan istifade etmeleri sağlanmalıdır. Bugüne kadar indirimli aldığım kitap sayısı 100'ü geçmez. Buda bir imtiyaz değil, yayınevlerinin yada kitapçıların herkes için normal uygulamalarıdır. Oysa bu ve benzer mini kütüphaneler yasal bir statüye kavuşturulup kitapların sürekli indirimli alınması sağlanabilir.

Son olarak herkese şunu söylemek isterim; ülkemizde her eve bir kütüphane projesi bir an önce hayata geçirilmeli. Okumanın önemi ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme metotları değiştirilmeli ve acilen olağanüstü bir takım tedbirler alınmalıdır.