2 farklı modül halinde, çok kurumlu ve sosyal sorumluluk temelli tasarlanmış bir özellik içeren projede; 1. Modül öğretmenler / eğitmenlerden oluşan -Eğiticilerin Online Eğitimde Performanslarını Yükseltmeye Odaklı- uygulamalı programları kapsıyor. 2 hafta içi ve 2 hafta sonu olmak üzere toplam 4 gün boyunca, 8 saat süren bir içerik üzerine inşa edilen modül, 19 Aralık 2020'de başlayıp 30 Aralık 2020'de tamamlanacak.

Proje, çevrim içi toplantı kaynağı olarak Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek. Yanı sıra proje kapsamında yapılan çalışmaların dijital ortamlarda da yayınlanması planlanıyor.

Projenin 1. modüle ait uygulama performansına göre, 2. Modül olan ve 'Öğrenciler ve Ailelerden Oluşan' 2. Modüle geçilecek. Bu aşamaya ilişkin içerik ise, 1. Modülün kazanımları ile detaylandırılarak nihai haline getirilecek.

Katılımcılarla paylaşılacak sertifikalar, İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından tanımlanan ve Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve Zülfikar Ailesi İnisiyatifi tarafından onaylanan bir nitelikte olacak.