Türkiye'nin farklı birçok üniversitesinde görev yapan Bitlisli akademisyenler, etkinlik vesilesiyle Bitlis Eren Üniversitesinde bir araya geldi. 'Bitlis Eren Üniversitesinin Akademik Kalitesinin Artırılması' temalı etkinlikte, sorun ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Üniversitenin kampüs yerleşkesinde bulunan Yahya Eren Konukevinde kahvaltı programıyla başlayan etkinliğe, merkezi konferans salonunda oturumlar halinde devam edildi.

Saat 10:00'da başlayan açılış oturumunda, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş kısa bir açılış konuşması yaptı. Rektör Elmastaş, konuşmasında 'Bitlis Eren Üniversitesi genç bir üniversite. 2007 yılında kurulan 14 yıllık bir üniversite. Seneye inşallah 15. yılımızı görkemli bir şekilde kutlamayı planlıyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi genç olmasına rağmen kurulduğu kent çok eski ve kadim bir kent. Bitlis'in aslında üniversite bağlamında büyük bir geçmişi vardır. Çok değerli bilim insanları yetiştiren bir kenttir Bitlis. Dolayısıyla Bitlis Eren Üniversitesi aslında geçmişte, Osmanlı dönemi ve öncesinde bugünkü üniversitelerin karşılığı olan medreselerin devamı niteliğindedir. O misyonu devam ettiren Bitlis Eren Üniversitesi genç olsa da aslında çok köklü bir geçmişe sahiptir. Bitlisli Akademisyenler Buluşması adı altında yapılan bu etkinliğin asıl amacı, farklı üniversitelerde çalışan Bitlisli akademisyenlerle tanışmak, onların deneyim ve akademik birikimlerinden istifade etmek, çalıştıkları üniversiteler ile Bitlis Eren Üniversitesi arasında akademik bağlamda işbirliği sağlamaktır. Her bir hocamız farklı bir şehirde farklı bir üniversitede, farklı bir akademik kültürde yetişmiş. Dolayısıyla biz onların fikirlerinden azami seviyede faydalanmak istiyoruz. Bundan sonra STK'larla ve diğer kurum/kuruluşlarla da bir araya geleceğiz ve Bitlis Eren Üniversitesii yeniden inşa edeceğiz. Bitlis Eren Üniversitesiin bu günlere gelmesinde Eren Holding ve BETAV'ın ciddi gayretleri var ve bize destek olmaya devam ediyorlar. Ben bu vesileyle başta Ahmet Eren Beyefendi olmak üzere Eren Ailesine, BETAV'a ve bize destek veren herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bu toplantıya katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. ' dedi.

Açılış oturumunda daha sonra söz alan davetli akademisyen Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Böyle önemli bir etkinlik düzenledikleri için Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı tebrik ederek; ' Bitlisli Akademisyenler Buluşması Bitlis için önemli bir kazanç olmuştur. Bu üniversitenin kuruluşunda, binalarının yapımında maddi manevi yardımda bulunan Eren Ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar olağanüstü şeyler yaptılar. BETAV adı altında işe başladılar. Daha sonra iş adamları da birçok okul yaparak eğitim hayatına katkı sağladılar. Bitlis için eğitim çok önemlidir. Dikkat ederseniz artık burada ilkokuldan yüksekokula ve üniversiteye kadar hemen her safhada bir gelişme olmuştur. Bundan sonra da daha fazla gelişme olacağının kanaatindeyim. Bizim bu güzel Bitlis insanımızın da Bitlis Eren Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalışmasını ona uyum sağlamasını bekliyoruz.' dedi. Üniversitelerin tarihini de anlatan Zülfikar, Bitlis Eren Üniversitesiin kuruluş aşamalarından da bahsetti.

Oturumun devamında davetli akademisyenlerden Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Prof. Dr. Kenan Arınç, Prof. Dr. Haluk Zülfikar ve Prof. Dr. Hasan Çiçek de söz aldılar.

Prof. Dr. Bülent Zülfikar; 'Bu program bizim için onur verici bir etkinlik, bu vesileyle aramızda olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Burası yeni kurulan bir üniversite. 14. yılımızı doldurduk, seneye 15. yılımızı kutlayacağız. Daha önceki yıllarda pek çok kez üniversitenizde

bulundum. Burada birkaç şeyin üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi niye üniversite okuyoruz? Bir defa itibar sahibi olmak açısından üniversite okumak çok değerli. Gelir açısından, yüksek teknolojiyi yakalamak açısından çok değerli. Kişinin kendisine, ailesine ve topluma faydalı olması açısından üniversite okumak çok değerli. İnsanlık için yapılacak şeyler üç tanedir. Durmadan çalışmak, kazanmak ve sonrasında kazandığını ihtiyacı olanlarla paylaşmak. Gelelim üniversiteye, YÖK üniversiteli olmayı 4 tane göreve bağlıyor. Bir eğitim öğretim, iki araştırma, üç servis dördüncüsü de danışmanlık ve yayın yapmak.' dedi.

Açılış oturumunda söz alan Prof. Dr. Kenan Arınç, bu topraklarda bir üniversite kurulmasının herkesin olduğu gibi kendisinin de hayali olduğunu ifade ederek; ' Bu toprakların bir özelliği var. Burada görev yapanlar buradan ayrıldıktan sonra da burayla bağlarını koparmamışlar ve devam ettirmişlerdir. Bu anlamda Bitlis önemli bir mihenk noktasıdır. Türkiye'nin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi önemli kültür noktaları var. Bitlis de önemli bir kültür alanıdır. Tarihte daha birçok yerde üniversite yokken, Bitlis saraylardaki üniversitelere ( O zamanki üniversiteler sarayların içerisinde olurdu) bilim adamları gönderen merkez konumundaydı. Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı sarayında Bitlisli bilim adamları yer almış, kutlu müderrisler bizden çıkmıştır. Bitlis Eren Üniversitesinin bu günlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.' dedi.

Platon'un insanoğlunun en büyük buluşu kendisini bulmasıdır sözüyle konuşmasına başlayan Prof. Dr. Haluk Zülfikar; 'Bizler Bitlis Eren Üniversitesi'nde kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Buranın ne kadar eski olduğunu ifade eden sayın hocam gibi varlığımızın temelinin bir tarafa ait ipuçlarını ortaya dökmek için bu gün buraya geldik. Bilim ekoller üzerinde yükselir. Şimdi burada birçok ekol var. Mesela İstanbul, Ankara ekolü. Burada da kendi ekolünü oluşturacak bir üniversite potansiyeli görüyorum.' dedi. Bilgiden bahseden Haluk Zülfikar, 6 adet bilgi türü olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Altı adet bilgi türü vardır. Birincisi güncel bilgi, ikincisi dini bilgi, üçüncüsü teknik bilgi, dördüncüsü sanatsal bilgi, beşincisi felsefi bilgi, altıncı ve sonuncusu bilimsel bilgi. Bilginin tanımında bizim için kriter şu; Bilginin objektif olması, sübjektif olmaması. Mesela teknik bilgi bilimsel bilgi olarak kabul edilmez. Bilimsel bilgi ispata dayalıdır.'

Sözlerine Bitlisli Akademisyenler Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Prof. Dr. Hasan Çiçek, bu buluşmanın üniversitenin yerelleşmesi olarak algılanmaması gerektiğini dile getirdi. Çiçek şunları söyledi: 'Bu buluşmayı üniversitenin Bitlislileşme olarak algılamamalıyız. Tam tersine ortak akılın harekete geçirilmesi, kollektif düşüncenin ortaya çıkması ve bunların Bitlis ve Bitlis Eren Üniversitesine katkılarının sağlanmasına yönelik bir çaba olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Bu vesile ile Sayın Rektör ve ekibini yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki Bitlisli akademisyenler, Bitlisli işadamları gibi bu kadim kente vefa borçlarını ödeme konusunda duyarlı davranacaklardır. Bitlis Eren Üniversitesinin bu kente, bu bölgeye ve bu topluma bazı alanlarda öncülük etmesi, kentin toplumun gelişimine katkıda bulunması gerekiyor.'

Yahya Eren Konukevinde, Bitlis ile özdeşleşmiş yöresel 'Büryan Kebabı' nın ikram edildiği öğle yemeğinden sonra saat 14:00'da Merkezi Konferans Salonunda iki oturum halinde çalışma programına geçildi.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş'ın moderatörlüğünde Saat 14:00'da başlayan 'Bitlis Eren Üniversitesinin Mevcut Durumu ve Geleceği' konulu I. Oturumda, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş,

Üniversitede son 6 ayda yapılan çalışmaları, mevcut idari ve akademik durumu ile kısa, orta ve uzun vadede planlanan proje ve çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Rektör Elmastaş, son 6 aylık süre içinde, TEKMER projesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da KOSGEB destekli Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) onayı alan ilk ve tek üniversite olduklarını, turizminde ihtisaslaşma, kayak tesisi ve Nemrut Jeopark projeleri için çalışma başlattıklarını, El-Aman Hanı Kütüphane Projesini revize ettiklerini, DAKA, DAP ile birlikte Arıcılık Projesini geliştirdiklerini ifade etti.

Elmastaş, ilk 6 aylık süreçte, (2) Ön lisans, (1) Lisans ve (3) Lisansüstü program açtıklarını ve yeni açılan programların bu sene öğrenci alacağını söyledi.

Şehir Bölge Planlaması, Yönetim Bilişim Sistemleri, Coğrafya, Grafik ve Tasarım, Çizgi Film ve Animasyon Sistemleri gibi ön lisans programlarının açılması için YÖK'e başvuru yaptıklarını ifade eden Rektör Elmastaş, Bitlis Eren Üniversitesi'nin bazı bölümlerini tercih eden öğrencilere EREN Holding tarafından 4 yıl süreyle burs verilmesini sağladıklarını ifade etti.

Kısa vadede üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi açılması için onay almayı hedeflediklerini belirten Rektör Elmastaş, bir yıl sonunda Sağlık Yüksekokulunu Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürmeyi, Şehir Bölge Planlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Grafik ve Tasarım, Çizgi Film ve Animasyon gibi bölümler ile İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi ön lisans programlarına öğrenci almayı planladıklarını söyledi.

Yine kısa vadedeki planlanan projeler arasında, El-Aman Hanı'nı orijinal mimarisine uygun restore edilerek işlevsel hale getirmek ve turizme kazandırmak olduğunu ifade eden Rektör Elmastaş, Nemrut Kalderası Jeoparkı için UNESCO'ya başvuru yapacaklarını, önümüzdeki kış sezonunda ise Kayak Tesisini hizmete açmayı planladıkları söyledi.

Rektör Elmastaş, uzun vadede, üç yıl sonunda, üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi'ni açmayı, Sağlık Yüksekokulunu Sağlık Bilimleri Fakültesine, BESYO'yu ise Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürmeyi, Kanık Uygulamalı Bilimler Fakültesini açmayı, Bitlis Organize Sanayi Bölgesi içinde ilgili üretim alanlarına uygun OSB Meslek Yüksekokulu'nu açmayı, Veterinerlik Fakültesi ve Ziraat Fakültelerinin bazı bölümlerini açmayı, kampüs alanı içerisinde TEKNOKENT açmayı, üniversitenin kendi enerjisini üretebileceği Rüzgar Enerji Santralinin kampüs alanında tesis etmeyi, mevcut lojman sayısını arttırmayı, akademik personel sayısının arttırmayı, (özellikle Doçent ve Profesör) ve bu suretle üniversitenin akademik başarısını yükseltmeyi, yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmayı, açılacak yeni bölümlerle birlikte öğrenci sayısını arttırmayı, kayak sporunda üniversiteyi ön plana çıkararak üniversite öncülüğünde ulusal ve uluslararası kayak müsabakalarının yapılmasını sağlamayı, merkezi kampüsün öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilerek peyzaj projeleri ile yeme-içme alanları ve sosyal donatıları ile kampüs alanını çağdaş ve modern hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Rektör Elmastaş, konuşmasının sonunda, Bitlis Eren Üniversitesinin (4) yıllık süreç sonundaki nihai hedefinin; akademik ve fiziki altyapısıyla gelişimini büyük oranda tamamlamış, 9 Fakülte, 9 MYO, yeterli sayıda akademisyen, idari personel ve 15.000 öğrencisi ile bölgede öncü bir üniversite olmak olduğunu kaydetti.

Oturumda daha sonra, Bitlisli Akademisyenler Buluşması'nın ana teması olan 'Bitlis Eren Üniversitesinin Akademik Kalitesinin Artırılması' için görüş ve öneriler faslına geçildi. Katılımcı akademisyenler söz alarak, bu konudaki görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Verilen kısa aranın ardından sonuç ve değerlendirme konulu son oturuma geçildi. Oturumda söz alan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, katılımcılardan gelen değerlendirme ve önerileri slayt eşliğinde tek tek sıralayarak değerlendirdi. Bu önerilerin tamamının kıymetli olduğunu, bunları not aldıklarını, bu görüş ve önerilerin önümüzde süreçte yürüyecekleri bu yolda kendilerine ışık tutacağını, bu nedenle tüm katılımcılara teşekkür ettiğini ifade ederek sözlerine son verdi.

Daha sonra katılımcılara plaket takdim edilerek katılım sertifikası verildi ve topluca fotoğraflar çekildi.