Cami, on iki küçük kubbe ile süslenmiştir. Zal Paşa tarafından XVI. yüzyılda yaptırılan Adilcevaz Tuğrul Bey Cami, Osmanlı Erken Dönem Ulu Cami plan tipini yansıtmaktadır.

Caminin kuzey cephesinde, iki sütun ve beden duvarlarının uzantılarından oluşan kemerlerle birbirine bağlı üç kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır.

Son cemaat yerinin ortasında sivri kemerli bir niş içerisinde, yay kemerli caminin giriş kapısı bulunmaktadır. Kitabe yeri ayrılmış olmasına rağmen kitabe bu bölüme yerleştirilmemiştir.

Son cemaatin iki yanında birer pencere bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı ibadet mekanının ortasında dört sütun bulunmaktadır.

Bu sütunlar birbirlerine ve duvarlara kemerlerle bağlıdır ve üzerleri taş pandantifli dokuz küçük kubbe ile örtülmüştür. İbadet mekanının doğu ve batı cephelerinde ise sivri kemerli pencereler iki sıra halinde bulunmaktadır. Mihrap yönünde ise üç sivri kemerli pencere iki sıra halinde yer almaktadır.

Mihrap, dışarıya doğru taşan beş kenarlı bir çıkıntı şeklindedir ve üzeri piramidal bir külahla örtülmüştür. Caminin kuzey batı köşesine son cemaat yerine bitişik olarak kare kaideli bir minare eklenmiştir.

Minarenin kaidenin üst kısmında motifler ve kuşaklar bulunmaktadır. Daha sonra yuvarlak gövdeye geçilir ve gövde beyaz taşla örülmüş bir kuşakla daha görkemli hale getirilmiştir.

Bitlis’te Arefe Günü Vatandaşlar Vefat Eden Yakınlarını Unutmadı Bitlis’te Arefe Günü Vatandaşlar Vefat Eden Yakınlarını Unutmadı

Cami, 1965 yılında restore edilmiş ve günümüzde hâlâ ibadet için kullanılmaktadır.

Editör: GÜLİSTAN ÇELEBİ