Bitlis ve bağlı ilçelerde özel güvenlik bölgesi uygulaması

Bitlis merkez ile Tatvan, Hizan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Videoyu Aç Bitlis ve bağlı ilçelerde özel güvenlik bölgesi uygulaması
A
a

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınıca, öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdit ve saldırıdan korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayiş görevlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

 1. Bitlis İl J.K.lığı, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayiş görevlerine devam ederken, ilgi mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, teröristle mücadele harekâtına kararlılık ve azimle devam etmektedir.
 
        2. Bölücü terör örgütlerinin, silahlı güçlerini tehdit unsuru olarak kullanmaya devam ederken, sivil toplum örgütleri ve yasadışı oluşumlar aracılığıyla, tabanlarını genişletme ve bölge halkı üzerinde kontrollerini artırma gayretlerine devam etmekte olduğu değerlendirilmektedir.
 
        3. Bölücü terör örgütü mensuplarının;
        a. Kamu kurum/kuruluşları ile güvenlik güçlerine yönelik taş, havai fişek, molotof kokteyli, mayın/EYP ile saldırı, silahlı saldırı/taciz; vatandaşlara yönelik yol kesme/kimlik kontrolü, propaganda, tehdit, adam kaçırma, yapımı devam eden karakol, baraj ve yol inşaatlarına yönelik sabotaj ve bu inşaatlarda çalışan işçi/firma yetkililerine yönelik adam kaçırma, tehdit, araç yakma ve yağma tarzı eylemlere yöneldiği, söz konusu eylemlerde kendilerine müzahir unsurlardan yardım ve destek alabilecekleri,
        b. Bununla birlikte elde edilen istihbari bilgilerin analizi neticesinde, vatandaşın üzerinde baskı oluşturabilecek tüm vasıtaları kullanacağı, köy ve meskûn mahallere girerek propaganda yapacağı ve ilişkilerini geliştirmek için elindeki ulaşım imkânlarıyla şehir, ilçe ve köyler arasında hareket edebileceği,
        c. Bitlis ilindeki karayollarında seyreden araç ve konvoylara yönelik yol kesme, araç yakma, adam kaçırma vb. eylemlere teşebbüs edebilecekleri, emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine saldırıda bulunabilecekleri,
        ç. Kritik köprü, menfezler ve yol bölümlerinde mayın/EYP kullanarak güvenlik güçlerine zayiat verdirmeye çalışabilecekleri, “Çözüm sürecinin” gereklerinin yapılmadığı bahanesiyle, sivil itaatsizlik türü eylemler gerçekleştirerek, talepleri doğrultusunda baskı oluşturmaya çalışabilecekleri ve bu tür eylemlerde kırsal kadrolarının yönlendirici olarak meskûn alanlara sızabileceği değerlendirilmektedir.
        
        4. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’un;
        a. 11’inci madde C fıkrasında, “İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.”,
        b. 66’ıncı maddesi 1’inci fıkrasında, “Kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak ya da toplumsal olayları önlemek amacıyla vali tarafından alınan ve usulüne göre tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükümleri yer almaktadır.
 
        5. 2565 Sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’un 32/A maddesi, “Terörle mücadele kapsamında yürütülen meskûn mahal dışında, can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyon devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere: Genelkurmay Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzumu üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile askeri veya özel güvenlik bölgesi ilan edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Vali kararı ile (15) güne kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilir. Bu suretle ilan edilen güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı ve bitimi ilgili makamlar tarafından uygun araçla duyurulur. Bu bölgelere ilgili makamların izni olmadan girilmez.” hükmünü amirdir.
 
        6. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde terör örgütü mensuplarınca muhtemel geçiş güzergâhları ve barınma yerlerinin bulunduğu, yerleşim yerleri ve karayolları dışında kalan EK-(A)’ da sunulan,
 
        a. Tatvan İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Anadere-1 ve Anadere-2 Bölgesi olarak adlandırılan; Şikerindağı Tepe, Boz Tepe, Şengesar Tepe, Amilihan Tepe, Germay Tepe, Gevribel Tepe, Hatisorbaşı Tepe, Baroş Sırtı, Sirman Tepe, Varibiyu Tepe, Kernelan Tepe, Seyhtün Tepe, Bervar Tepe, Giriilükan Tepe, Mirgataş Tepe, Kariz Tepe, İnekçayırı Tepe, Pırtasor Tepe, Girihaşk Tepe, Giadurunamazır Tepe, Geralardu Tepe, Salahburun Tepe, Koçkaya Tepe, Pirişkan Tepe, Gelekerpi Tepe, Kurşun Tepe, Aynaolağı Tepe, Gamçelek Tepe, Davazderebaşı Tepe, Yalancıçat Tepe, Zolalar Yaylası, Navi Tepe, Moza Tepe, Hudut Tepe, Lolan Tepe, Hanemir Tepe, Kırkçeşme Yaylası, Alınç Tepe, Koçyatağı Çukuru, Koçyatağı Tepe, Nasurdağı Tepe, Delavicotik Tepe, Cotik Tepe, Hoşam Tepe, Tutam Tepe, Ketan Tepe, Lolanyayla Tepe, Tırbapir Tepe, Birisoryayla Tepe, Ayna Tepe, Raşu Tepe, Varişin Tepe, Yayla Tepe, Karataş Tepe, Amer Tepe, Kululik Tepe, Şen Tepe, Divrik Tepe, Bişi Tepe, Geniştaş Tepe, Süleyman Tepe, Haşkali Tepe, Navalaski Tepe, Navalaski Yaylası, Eskiyerler Tepe, Aladana Yayla, Derenç Tepe, Darazinabahçe Tepe, Milopınar Tepe, Haşkelan Tepe, Huare Tepe, Kurtik Tepe, Agari Tepe, Agari Yaylası, Meydan Tepe, Guharomango Tepe, Geyniye Tepe, Sela Tepe, Geli Yaylası, Sinsil Tepe, Varijiri Tepe, Seksenpınar Yaylası, Kazdağ Yaylası, Kazdağ Tepe, Mergekaya Tepe, Horoz Yaylası, Sipindarukan Tepe, Haştikahni Yaylası, Belek Tepe, Celoli Tepe, Kelehun Tepe, Miletijik Tepe, Sıvık Tepe, Militarıkara Tepe, Kevrikuzan Tepe, Serbisyan Tepe, Karataş Tepe, Kevreraz Tepe, Kelhakafiran Tepe, Kirra Tepe, Volkan Tepe, Bilindir Tepe, Şangan Tepe, Pınar Tepe, Pıtıran Tepe, Hangan Tepe, Tahtıkevir Tepe, Bahçe Tepe, Hiltiş Tepe, Hımıs Tepe, Kale Tepe, Nizar Tepe, Görüntü Tepe, Huriz Tepe, Serdah Tepe, Kale Tepe, Hap Tepe, Hiltiş Tepe, Kargördüren Tepe, Dinar Tepe, Harapkale Tepe, Pelül Tepe, Hap Yaylası, Varlisar Tepe, Çevrikan Tepe, Sarnıç Tepe, Milevaran Tepe, Mefu Tepe, Yeşil Tepe, Oranis Tepe, Cevizbaşı Tepe, Süpürge Tepe, Direkli Tepe, Armin Tepe, Malmalo Tepe, Hap Dağı, Ruytel Tepe, Zengilu Tepe, Karataş Tepe, Gelhuç Tepe, Beyaztoprak Tepe, Kalesür Tepe, Büyük Tepe, Guzve Tepe, Gürçam Tepe, Nizar Tepe, Cami Tepe, Gühüş Tepe, Şehit Tepe, Mirzün Tepe, Gütye Tepe, Kavrak Tepe, Kaşkom Tepe, Kepir Tepe, Kezaruk Tepe, Ağaran Tepe, Çeperi Tepe, Büyük Tepe, Yüksek Tepe, Armin Yaylası, İnzaryayla Mevkii, Akpınar Mevkii, Karçkan Mezrası, Eyres Yaylası, İsivan Yaylası bölgelerinde,
 
        b. Güroymak İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan; Peşan Tepe, Giriha Tepe, Panavapotu Tepe, Tiş Tepe, Banaf Tepe, Mezre Tepe, Şehit Tepe, Derbererika Tepe, Şutlan Tepe, Zinit Tepe, Karzo Tepe, Kibar Tepe, Büyük Tepe, Tüskan Tepe, Derviş Dağı Tepe, Surun Tepe, Bigazine Tepe, Kireç Tepe, Demosevdu Tepe, Didevan Tepe, Bilan Tepe, Kurugöl Tepe, Gevriger Tepe, Mirzametelis Tepe, Beyaztaş Tepe, Paligiri Tepe, Kuştaşı Tepe bölgelerinde,
 
        c. Hizan İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Hizan-1, Hizan-2 ve Hizan-3 Bölgesi olarak adlandırılan; Karataş Tepe, Kululik Tepe, Amer Tepe, Şen Tepe, Milopınar Tepe, Huare Tepe, Galerai Tepe, Dorazinobahçe Tepe, Derenç Tepe, Eskiyerler Tepe, Aladere Yaylası, Varjin Tepe, Agori Tepe, Sela Tepe, Kurtik Tepe, Meydan Tepe, Güharomango Tepe, Geyniye Tepe, Külatyayla Tepe, Milehelizan Tepe, Mohammer Dağı, Beyazdağ Tepe, Gavultin Yaylası, Kıbletaş Tepe, Guvan Tepe, Ahanos Tepe, Cubar Tepe, Kemer Tepe, Seyran Tepe, Darıkoçanlı Tepe, Dokuz Tepe, Hamit Tepe, Hazel Tepe, Mesir Tepe, Tığlı Tepe, Köprütaşı Tepe, Huylu Tepe, Karşandı Tepe, İrhik Tepe, Karanaiça Tepe, Çorakkaya Tepe, Erik Tepe, Levrek Tepe, Mollaardıç Tepe, Süleymanbey Tepe, Kariçen Tepe, Resul Tepe, Nafçet Tepe, Kubbe Tepe, Bayar Tepe,  İrhik Tepe, Büngül Tepe, Mimisilah Sırtı, Serdivan Sırtı, Kilise Tepe, Ziyaret Tepe, Beyaztaş Tepe, Girizini Tepe, Kuvandağı Tepe, Bazudağı Tepe, Puruşan Tepe, Kırhaçin Tepe, Gevikurun Tepe, Aveberhan Tepe, Sivritaş Tepe, Belejur Tepe, Behlilmeydanı Tepe,  Beriouz Tepe, Derki Tepe, Kavakan Tepe, Kırmızıtaş Tepe, Kale Tepe, Girican Tepe, Kevreraz Mevkii, Balıktaşı Kayası, Berihelise Kayası, Geyik Kayası,  Deriyiturun Tepe, Kelehuçka Tepe, Çepereosmanbey Tepe, Karaburun Tepe, Belajur Tepe, Girehazire Tepe, Çatal Tepe, Tasu Tepe, Miladizah Tepe, Helizan Tepe, Beruşisimakan Sırtı, Gülezaran Sırtı, Seridemi Tepe, Sipaki Tepe, Deriyiturun Tepe, Gürhacin Tepe, Gözeli Dağı, Pertek Yayla, Arhusan Yayla, Gavleerguvan Yayla, Hasipbey Tepe, Nizar Tepe, Dulyeri Tepe, Değirmenpınarı Mevkii, Prizma Tepe, Dokuztaş Tepe, Cavu Tepe, Davut Tepe,  Şiyaripınarı Mevkii, Karne Alan Tepe, Kozan Tepe, Babaşeyh Tepe, Tommeşa Tepe,  Banur Tepe, Mekanik Tepe, Berekihavşo Tepe, Molla Tepe, Karnealan Tepe, Kozan Tepe, Babaşeyh Tepe, Tommeşa Tepe,  Banur Tepe, Mekanik Tepe, Berekihavşo Tepe, Molla Tepe, Kale Tepe, Horoz Tepe, Bilindir Tepe, Azminik Tepe, Pilavar Tepe, Közlü Tepe, Molarazan Tepe, Guharumazın Tepe, Varihyayla Mevkii, Belaşir Tepe, Dilber Tepe, Çakmak Tepe, Pişkali Tepe, Arıkpınar Tepe, Züyenk Tepe, Düzlük Sırtı, Kovistar Sırtı, Kurankale Sırtı, Sotyan Tepe, Güner Tepe, Musa Tepe, Domaka Deresi, Çayır Tepe, Ortayol Deresi, Ayşe Deresi, Baküs Deresi bölgelerinde,
 
        ç. İl Merkez J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Sehi-1 ve Sehi-2 Bölgesi olarak adlandırılan; Şermikan Tepe, Kapanan Tepe, Hazo Tepe, Kurudüzlük Tepe, Keluken Tepe, Göhüjükant Tepe, Pakan Tepe, Poav Tepe, Varek Tepe, Ceperan Tepe, Kurt Tepe, Hatunan Tepe, Ziyaret Tepe, Şeyh Tepe, Milidizon Tepe, Nalça Tepe, Meydan Tepe, Tersifişi Tepe, Varmi Tepe, Bablek Tepe, Kanyadizon Tepe, Geriulyi Tepe, Giritij Tepe, Kaynakkase Tepe, Girmus Tepe, Tahtıbenan Tepe, Alukan Tepe, Yapiznik Tepe, Ayna Tepe, Delikan Tepe, Yukarı Sivri Tepe, Sinidağ Tepe, Zindavar Tepe, Mergaguzi Tepe, Hafe Tepe, Serkan Tepe, Şeyh Hasan Tepe, Kizan Tepe, Tolkin Tepe, Haft Tepe, Vareşame Tepe, Büyük Tepe, Razan Tepe, Karakuş Tepe, Gimelgulan Tepe, Aruskan Tepe, Arusitinit Tepe, Gerkan Tepe, Zinipertaç Tepe, Ölek Tepe, Havagumacı Tepe, Karhane Tepe, Melatirki Tepe, Bazır Tepe, Miters Tepe, Gingigiyan Tepe, Melatirki Tepe, Kelaşevir Tepe, Nadir Tepe, İnip Tepe, Azim Tepe, Kurt Tepe, Havahane Tepe, Dersin Tepe, Kütü Tepe, Gardan Tepe, Sarık Tepe, Şira Tepe, Mamkil Tepe, Kuzu Tepe, Poloz Tepe, Biliga Tepe, Girgişu Tepe, Azim Tepe, Beren Tepe, Karataç Tepe, Akubuk Tepe, Abbas Tepe, Derse Tepe, İsa Tepe, Kapı Tepe, Heşk Tepe, Hevek Tepe, Herde Tepe, Çember Tepe, Geri Tepe, Recail Tepe, Amabarbaşı Tepe, Garbi Tepe,  Hırt Tepe, Kıcan Tepe, Geyman Tepe, Kalem Tepe, Fatma Tepe, Kulmak Tepe, Gazi Tepe, Kürsü Tepe, Saime Tepe, Arusek Tepe, Nalça Tepe, Meydan Tepe, Kemer Tepe, Kemeraltı Tepe, Kayalı Tepe, Tuki Tepe, Yayla Tepe, Kohela Tepe, Büyüksalih Tepe, Kaşemir Tepe, Marse Tepe, Cilifte Tepe, Aktaş Tepe, Meydan Pınarı Mevkii bölgelerinde,
 
        d. İl Merkez J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Deliktaş bölgesi olarak adlandırılan; Kevlek Tepe, Deliktaş Tepe, Zini Boynu, Mermut Sırtı bölgelerinde,
 
        e. İl Merkez J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Direktaş bölgesi olarak adlandırılan; Kübik Tepe, Gaziberon Tepe, Liz Tepe, Güzellik Tepe, Kara Tepe, Kurtkaya Tepe, Hıdırnebi Tepe bölgelerinde,
 
        f. İl Merkez J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Geman Tepe-1 ve Geman Tepe-2 bölgesi olarak adlandırılan; Geman Tepe, Keribaz Sırtı, Berge Tepe bölgelerinde,
 
        g. İl Merkez J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Sarpkaya-1 ve Sarpkaya-2 bölgesi olarak adlandırılan; Sarpkaya Tepe, Şemo Tepe, Çanaklar Tepe, Tekir Tepe, Şahkuran Tepe, Doğusarpkaya Tepe, Garson Tepe, Yeşil Tepe, Çuru Tepe, Biheri Tepe, Kayabaşı Tepe, Hafm Tepe, Dolabırın Tepe, Bozkır Tepe, Bük Tepe, Kepir Tepe bölgelerinde,
 
        h. Mutki İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Mutki-1, Mutki-2 ve Mutki-3 bölgesi olarak adlandırılan; Gerediriş Tepe, Polaşir Tepe, Tiriheşin Tepe, Hoçki Tepe, Hisa Tepe, Navçe Tepe, Kırraviz Tepe,  Riyaçevi Tepe, Pebircefot Tepe, Şevik Tepe, Gerikijikan Tepe, Dedevan Tepe, Kale Tepe, Giribağa Tepe, Kirikur Tepe, Reşadar Tepe, Giritırban Tepe, Sevdisaş Tepe, Bol Tepe, Serikere Tepe, Riyamergi Tepe, Hariavit Tepe, Milehelize Tepe, Milesevati Tepe, Miteris Tepe, Soran Tepe, Çınaçır Tepe, Horeavi Tepe, Girerut Tepe, Belakavdü Tepe, Megalanavi Tepe, Didevan Tepe, Seriheliza Tepe, Magalimamraşi Tepe, Sermilageli Tepe,  Çapikan Tepe, Şeymuhammet Tepe, Beyat Tepe, Gele Tepe, Hariadisi Tepe, Helis Tepe, Camış Tepe, Gavurharmanı Tepe, Pisik Tepe, Keçitan Tepe, Taşlı Tepe,  Şehit Tepe, Hezaz Tepe, Sorami Tepe, Pazar Tepe, Karaçavuc Dağları, Belokbeko Tepe, Solsannemüsk Tepe, Perru Tepe, Tandır Tepe, Helinatayır Tepe, Tandır Dağı,  Satış Tepe,  Çukur Tepe, Ziyaret Tepe, Kire Tepe, Kapıkaya Tepe, Dolabırın Tepe, Geyik Tepe, Memena Tepe, Pehenan Tepe, Amiz Dağı, Bozkır Tepe, Bük Tepe, Golikan Tepe, Horoz Tepe, Arumar Tepe, Kırmızıtaş Tepe, Keklik Tepe, Germik Tepe, Attepe, Yayla Tepe, Tilvan Tepe, Taşlı Tepe,  Yeşil Tepe, Sivri Tepe, Küri Tepe, Toparlak Tepe, Şeyh Ömer Tepe, Mozgalon Tepe, Girmahmut Tepe, Oyukludağ Tepe, Gerum Tepe, Sotik Dağı, Harat Tepe, Hoz Tepe, Korudağı Tepe, Darabi Tepe, Pitar Tepe, Şinak Tepe, Milidireş Tepe, Milibeş Tepe, Aleman Tepe, Kaçabent Tepe, Badin Tepe, Şehit Tepe, Turşik Tepe, Kuç Tepe, Şeyhşerif Tepe, Recime Tepe, Gresor Tepe, Gerahıytıkı Tepe, Gur Tepe, Taşmain Tepe, Harapyan Tepe, Rarigesans Tepe, Milikevotani Tepe, Belekoçemer Tepe, Kortan Tepe, Gevrihudut Tepe, Geremehmet Tepe, Dedevan Başı Tepe, Gurri Tepe, Haraolim Tepe, Haradim Tepe, Kuri Tepe, Gerehuri Tepe, Zingapar Tepe, Tahtakan Tepe, Kanuşuran Tepe, Belekhasan Tepe, Havşibazo Tepe, Püsürük Tepe, Gevot Tepe, Dedevan Tepe, Gün Tepe bölgelerinde,
 
        ı. Tatvan İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan, Tatvan-1, Tatvan-2 ve Tatvan-3 bölgesi olarak adlandırılan; Şaştık Tepe, Reştik Tepe, Büyükdeste Tepe, Küçükdeste Tepe, Kale Tepe, Şehmut Tepe, Kilise Tepe, Zede Tepe, Kale Tepe, Sakiçeşme Mevkii, Harmanlık Mevkii, Şehit Tepe, Panur Tepe, Damlak Tepe, Tahtalıgevur Gediği, Mavinar Tepe, Ekilitarla Tepe, Tahtakaya Tepe, Felek Yaylası, Dinar Tepe, Orans Tepe, Hebellerkuyusu, Çamkaya Tepesi, Ziyaret Tepe, Gölgevuran Tepe, Yalancı Tepe, Akpınar Mevkii,  Dolu Yaylası, Şaşırut Yaylası bölgelerinde, terör örgütü mensuplarının faaliyetini engellemek, eylem etkinliğini kırmak maksadıyla icra edilebilecek operasyonlarda, sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirilmektedir.
 
        7. Bu itibarla yukarıda açıklanan gerekçelerle, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’un 11’inci maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 2565 Sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, 6’ncı maddede belirtilen bölgelerin 04 (DAHİL) Ocak 2019 ile 18 (DAHİL) Ocak 2019 tarihleri arasında “Özel Güvenlik Bölgesi” olarak ilan edilmiştir.

 


Bunlar da İlginizi Çekebilir
hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
BİTLİS HABER13 YORUM KURALLARI
Haber İhbarı
Bitlis Nöbetçi Eczaneleri

Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Siteadi harici linklerin sorumluluğunu almaz.