Losev

Bitlis Valiliği Okulların Açılmasıyla İlgili Yeni Kararları Açıkladı

Videoyu Aç Bitlis Valiliği Okulların Açılmasıyla İlgili Yeni Kararları Açıkladı
A
a

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bitlis İl Merkezi ve tüm İlçelerinde geçerli olmak üzere ; Covid-19 pandemisinin yayılımının önüne geçilebilmesi kararlar alındı.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bitlis İl Merkezi ve tüm İlçelerinde geçerli olmak üzere ; Covid-19 pandemisinin yayılımının önüne geçilebilmesi ve bulaşın önlenmesi amacıyla okullarda görevli idari amirleri, öğretmenler, personeller, temizlik görevlileri, güvenlik çalışanları, memurlar ve öğrenciler ile velilerin uyması gereken kurallar aşağıda belirtilen maddeler çerçevesinde uyulması gerektiğini belirtti.

Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

“İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince, 01.09.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Genel Kurallar;

• İdari amirler, öğretmenler, eğitim personelleri, kantin çalışanları, temizlik görevlileri, güvenlik çalışanları, memurlar ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olmasına,

• Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek olup bu sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına,

• Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları önerilir,

• Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilmesine,

• Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmasına,

• Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenmesi ve okullara gerekli bildirimlerin yapılmasına,

• Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilmesi ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılmasına,

2- Tıbbi Maske;

• Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir.

• Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanmasına,

• Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanmasına,

• Maske takamayan öğrenciler; gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenler (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) ile maske takamayan çocuklarda mümkün ise yüz koruyucu kullanımı sağlanmasına,

• Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılmasına,

• Öğretmenler; aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takmalarına,

• Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin dersler arasında maskelerini değiştirmelerine,

• Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dâhil olmak üzere, sürekli maske takmalarının sağlanmasına,

• Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için özen gösterilmesine,

3- Diğer görevliler;

• Okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takmalarına,

• Maskenin nemlenmesi durumunda yeni bir maske kullanılmalarına,

4- Veli ve ziyaretçiler;

• Salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dâhil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemesine,

• Okul bahçesi dâhil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmalarının sağlanmasına,

5- Sınıfların havalandırılması;

• Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde (her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak) mümkün olduğu kadar açık kalmasına ve doğal havalandırma sağlanmasına,

• Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın camlarının ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanmasına,

• Okul ortak kapalı alanlarındaki camların sürekli açık kalması ve/veya mümkün olduğu kadar dış ortam havası alacak şekilde havalandırılması sağlanmasına,

6- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalar için;

• Havalandırması mümkünse 0 taze hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine,

• Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılmasına,

• Havalandırma mümkün olan en düşük hızla çalıştırılmasına,

• Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa camları açılabilen alanlarda camların açılması sağlanmasına,

7- Okul ortamında mesafe;

• Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmasının önlenmesine,

• Teneffüs saatleri okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanmasına,

• Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafeye uygun olmasına özen gösterilmesi sağlanmasına,

• Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılmasına,

• Okul kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanmasına,

• Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa, ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanmasına,

• Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılmasına,

• Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılmasına,

• Vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde İl//İlçe Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınmasına,

• Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılmasına,

• Öğrencilerin evlerinde veya okul dışında egzersizler yapmalarına özendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasına,

• Beslenme saatlerinin okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün oldukça farklı zamanlara yayılması için zaman aralıkları farklılaştırılmalı ve sınıf dışında mümkünse açık alanda, mümkün değilse okulun geniş ve tavan yüksekliği yüksek olan havalandırılabilir açık alanlarında yapmaları sağlanmasına, Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılmasına,

• Ders sürelerinin sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanmasına,

8- Temizlik;

• Okulun rutin temizliğinin sıklaştırılmasına,

• Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanmalı ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulmasına,

9- Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilir (EK.1).

• Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmamalı, alınması gerektiğinde ise ziyaretçilerin HES kodu kontrolünde durumları “Risksiz” olması konusunda denetim yapılmasına,

B. İl Merkezi ve tüm İlçelerimizde geçerli olmak üzere; İçişleri Bakanlığı’nın 31.08.2021 tarih 13807 sayılı Genelgesi doğrultusunda PCR testi zorunluluğu hakkında esaslar ve kurallar aşağıda belirtilen maddeler çerçevesinde uygulanacaktır.

1- PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebileceklerdir.

2- Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanacaktır.

C. Adli/İdari İşlemler;

1- İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca yukarıda alınan kararlara uymayanlara İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 inci maddesine göre idari para cezası uygulanmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir
arşiv HABER ARŞİVİ
BİTLİS HABER13 YORUM KURALLARI
Haber İhbarı
Bitlis Nöbetçi Eczaneleri
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Siteadi harici linklerin sorumluluğunu almaz.