1- BİSMİL1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/248 Esas İ

Dava konusu Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Esentepe Mahallesinde kain 11/01/2022 havale tarihli fen bilirkişi raporu ve ekindeki krokide A ile gösterilen 104.973,99 m²'lik tescil harici alana davacı RISKET MARAL adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen İHTAR olunur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Suriye Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Suriye Açıklaması

———-

2- BİSMİL1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/233 Esas

Dava konusu Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Türkdarlı Mahallesinde kain 01/12/2021 havale tarihli fen bilirkişi raporu ve ekindeki krokide A ile gösterilen 42.418,56m²'lik tescil dışı alanı davacı Aslan KIRKPINAR adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen İHTAR olunur.

——

3- BİSMİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/227 Esas

Diyarbakır İli Bismil İlçesi Göksu Köyü 155/1 ve 159/4 (eski 175 sayılı parsel) ada parsel numaralı taşınmaz davacı HACI BİLMEDİ adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen İHTARolunur.

Eğer 3 ay içinde kimse sahibi/itiraz edilmese yukarda belirtilen kişilere tescil edilecek .

Kaynak: HABER MERKEZİ