BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile Minan Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi tarafından İmzalanan protokol, Bitlis Eren Üniversitesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, akademik faaliyetler ve kültür-sanat etkinlikleri konusunda işbirliğini kapsıyor.

İmzalanan protokol ile sağlanan işbirliği kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul Devlet Konservatuarı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu ve Bitlis Eren Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümleri arasındaki yükseköğretim kalite güvence çalışmaları kapsamında bölüm/program ölçeğinde kurumlar arasında karşılıklı olarak eğitim-öğretim, araştırma, toplum yararına hizmetler ve yönetim başlıklarında gerçekleştirilecek akademik faaliyetler, güzel sanatlar ve etkinlikler gibi çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesi gibi süreçlerin etkin yönetimi yer alıyor.

Bitlis Eren Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan protokol, ayrıca her kademede öğretim elemanları ve öğrenci değişimi, ortak bilimsel proje ve faaliyetlerin yürütülmesi ve kültür-sanat etkinliklerinde işbirliğine gidilmesi hususlarını da içeriyor.