Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde görevli Tekstil Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Esra Taştan Özkan'ın araştırmacı olarak yer aldığı Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Binnaz Kaplangiray'ın yürütücülüğünü üstlendiği; Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile Kahramanmaraş'ta Faaliyet gösteren bir firma işbirliği ile gerçekleştirilecek 'Dokunsal ve Vücut Hareketi Konfor Özelliklerine Sahip Doğal Lif Karışımlı Denim Kumaşların Geliştirilmesi' projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Proje kapsamında katma değerli ve Ar-Ge niteliği yüksek denim kumaşlar üretilerek, rekabet gücü artan kuruluşun aynı alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalar arasında öne çıkmasının sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca bu programla, üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak planlanıyor.