Aşkın Rasyoneliği

melül melül öylece durur
bir göz
iklim alanına yaşamın
içinde sır durur
nemrud ölür, ibrahim yaşar
ay çöle düşer
rahvan atın sırtında, sen gidersin
ben meçhul meçhul bakar
dönerim atın tozuna
aklına düşer firak
hallaç'ın kılıcı, ömer'in adaleti
yazmazsam titrer
adalet karanlığının
safağına ellerim
yusuf'un kuyusunun ağzında
bakar dururum sonra
çöl yüzünün merhametine
aklımda yüzün geçer
su dolar
gamzelerine sürüngenlerin
kuyular, vahalar
çöle dair ne varsa
rayihasıdır, çölü ben yapan
içimde geçen senliğe
çölün yamacına, yusufun kuyusuna
ibrahimin
ateşine düşer gider.
merhametin ellerine
düşer de gider
gider de gider