Yorum Kuralları ve Kanuni Sorumluluklar

Bitlis Haber13 haber portalında ve Bitlis Haber13'e ait sosyal ağ profillerinde yapılan yorumların yasal sorumlulukları ve yaptırımları ile ilgili değerli takipçilerimizin ve yorumcularımızın sağlıklı bilgi edinmesi amacıyla bu yazı eklenmiştir.

Haber sayfamızda ve haber sitemize/sitenize ait sosyal ağ platformlarında yapılan yorumlar nedeniyle bazı yorumcularımız hakkında adli mercilerce inceleme başlatılmaktadır.

Bu nedenle sitemizde/sitenizde ve bizlere ait sosyal ağ platformlarında haber, makale, resim, video ve sayfalara yapılan tüm yorumlar belli kriter ve kanunlara uygun yapılmalıdır. Özellikle kanunlara aykırı yorum yapanların İP numaralarının adli mercilerce istenmesi durumunda kanunlar gereği bilgi vermek zorunda olduğumuzu bildirmek isteriz.

Bu önemli durumu göz önünde bulundurarak yorum kuralları,  yasal sorumluklar ve yaptırımlar hakkında sizlere gerekli bilgileri aşağıda belirtiyoruz;

LÜTFEN AŞAĞIDA YER ALAN MADDELERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
AKSİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA TÜM SORUMLULUKLARI ALMIŞ BULUNMAKTASINIZ

YORUM KURALLARI


1) Aynı ip hesabı üzerinden farklı isimlerle yapılan ve üst üste aynen yapılan yorumlar ve Tamamı veya bir kısmı büyük harflerle yazılan yorumlar

2) Haber veya yazı ile hiçbir ilgisi olmayan konu dışı yorumlar

3) Reklam ve tanıtım içerikli yorumlar

4) Özel hayatın bütünlüğüne zarar veren yorumlar

5) Kişileri hedef alan hakaret, küfür, alay ve aşağılama ifadelerinin yer aldığı yorumlar

6) İftira ve asılsız iddiaların yer aldığı yorumlar

7) Toplumsal huzur ve barışa zarar verecek her türlü ayrımcı, ırk, din, dil ayrımı yapan yorumlar

8) Tehdit, kin ve öfkeyi teşvik eden veya savunan yorumlar

9) Suçu ve suçluyu öven yorumlar

10) Kanunların suç saydığı nitelikte yapılan diğer yorumlara haber sitemizde hiçbir şekilde yer verilmeyecektir.


KANUNİ SORUMLULUKLAR VE YAPTIRIMLAR AŞAĞIDA BULUNAN MADDELERDEN OLUŞMAKTADIR

Türk Ceza Kanunu (TCK) 125. Madde

() Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu (TCK) 134. Madde

() Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu (TCK) 214. Madde

() Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu (TCK) 215. Madde

() İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu (TCK) 216. Madde

() Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

() Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

() Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. Madde

() Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
() Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Türk Medeni Kanunu 24.Madde

() Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır. TCK hükümleri doğrultusunda bu kişiler cezalandırılır.

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7.Madde

() Örgüt propagandası yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beş bin gündür.

ÖNEMLİ NOT: BU YAZILAN YAZI VE MADDELER BİLGİ AMAÇLI OLUP, OKUYUCULARIMIZI KANUNİ YAPTIRIMLARDAN KORUMAK AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR.


Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Siteadi harici linklerin sorumluluğunu almaz.